Kollegieforhold

Kollegie Administrations Fælleskontor (KAF) sørger for at de udefra kommende lærlinge (dvs. ikke Nuuk-borgere) bliver indkvarteret i kollegierne. Disse kollegier ligger fordelt rundt om i byen Nuuk. De fleste J&M-lærlinge bliver som regel indkvarteret på J&M-kollegiet.

Bespisning

Alle kollegierne har deres køkken således at man kan lave mad sammen med andre medbeboere. Der er også på Jern- og Metalskolen en mindre kantine hvor man kan købe spisebilletter. Spisebilletterne er kun til frokostpausen kl. 11.30 -12.30 fra mandag til fredag. Der bliver ikke serveret aftensmad i J&M´s kantine.