Har du brug for at finde informationer vedr. uddannelsesstøtte, kan finde dem på uddannelsesstøtteforvaltningen.

Løn og arbejdsforhold

Størrelsen af praktiklønnen er fastsat i overenskomster.

Kollegie

Der er fastsat følgende logiudgifter for beboere i Selvstyrets kollegier i 2011:

Enkeltværelse pr. beboer: 850,00 kr. pr. måned. 2 el. flere rums lejligheder pr. beboer: 850,00 kr. pr. måned. 

Børn af en studerende eller af dennes samlever medregnes ikke i opgørelsen af beboerantallet, før det fyldte 18. år.