Sisimiuni ilinniarnertuunngorniarfiup sammiviit assigiinngitsut 5-t neqeroorutigai. Taamaalilluni ilinniartoq nammineerluni siunissami aallukkusutani soqutigisanilu malillugit qinersisinnaaqqullugu.

Sisimiuni ilinniarnertuunngorniarfiup sammiviit ukua ilinniarfissaatippaat:

  • Teknik og IT (110056)
  • Byggeri og Energi (110090)
  • Geologi og Raastoffer (110091)
  • Natur og Miljø (110092)
  • Sprog og Kultur (110071)
  • Almen (110021)
  • Sundhed (110055)


Paasisaqarnerorusukkuit uani atuarsinnaavatit:

https://www.sullissivik.gl/Emner/Uddannelse/Uddannelser/Den_gymnasielle_uddannelse_GUX?sc_lang=kl-GL

Ilinniakkap sammivia oqaasilerineq/nutaanik pilersitsisinnaaneq aamma ilinniakkap sammivia tamatigoortoq Qeqqata Kommunea'niik qinnuteqartunut annertunerusumik tunnganeruvoq taassuma akerlianik ilinniakkap sammivia teknikikkut pinngortitamik ilisimatusarneq Kalaallit Nunaanni sineriak tamakkerlugu qinnuteqarfigineqarsinnaalluni. Qeqqata Kommuneani najugaqanngikkuit ilinniakkallu sammivia oqaasilerineq/nutaanik pilersitsisinnaaneq imaluunniit tamatigoortoq qinerusukkukku immikkut ittumik inuttut/atuartitsissummut tunngasumik tunngavilersukkamillu allagaqassaatit. 

Paasisaqarnerorusukkuit ilinniakkamut tunngasut pillugit quppersagaq takujuk.