Vi søger en stabil og ansvarsbevist kontorfuldmægtig til vores Elevservice.

Tiltrædelsesdato: 1. januar 2020 eller efter aftale.

Kalaallit Nunaanni Teknikkimik Ilinniarfik (KTI) varetager uddannelser indenfor EUD (Jern- og Metalskolen) i Nuuk, samt EUD (Bygge- og Anlægsskolen), Råstof og Gymnasiet (GUX) i Sisimiut).

Vi søger en medarbejder, der

 •           er kontoruddannet
 •           dobbeltsproget (grønlandsk/dansk)
 •           har lyst til at arbejde sammen med øvrige kontorpersonale
 •           kan bevare overblikket i en presset situation

 

Kontorfuldmægtigen har til opgave, at

 •          Skrive indkaldelsesbreve til skoleophold
 •          Løbende ajourføring af elevsager
 •          Løbende korrespondance
 •          Billetbestilling til elever
 •          Udfærdigelse af uddannelsespapirer
 •          Opdatering af oplysninger i elevdatabase

Vi tilbyder

 •           et job med udfordringer
 •           et team der lægger vægt på dialog og samarbejde
 •           en uddannelsesinstitution i rivende udvikling
 •           ansættelse på fuld tid på en dynamisk arbejdsplads

Ansøgningsfrist: 27. december 2019.

 

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig:

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til Kontorleder Tine Evaldsen eller til Uddannelseschef Ole Pedersen på telefon +299 348600. Se også vores hjemmeside på www.kti.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at sende trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.