Nedenstående finder du almene oplysninger, informationer der er gode at vide noget om.

Godkendelse af praktikpladser

Når en virksomhed ønsker at blive godkendt til en eller flere praktikanter, fremsender KTI Jern- og Metal et spørgeskema til virksomheden. KTI Jern- & Metal ansøgningsblanketter viser listen over uddannelser man kan godkendes til for faglært praktik.

Virksomheden udfylder spørgeskemaet samt medfølgende bilag, og fremsender dette til KTI Jern- og Metal via Majoriaq.

Spørgeskemaet fremlægges for KTI Jern- & Metals brancheudvalg, som enten besøger virksomheden eller giver besøgsopgaven til Majoriaq.

Virksomheden bliver herefter orienteret om besøgets udfald, og er enten godkendt eller får vejledning om hvilke forpligtelser som skal bringes i orden.

Faglært praktik og uddannelse hos virksomheden

Praktikforløbet i virksomheden tilrettelægges sådan, at lærlingen beskæftiges med de arbejdsopgaver, der bliver gennemgået under KTI skoleophold.

Virksomheden tilrettelægger arbejdet, så sværhedsgraden stiger i takt med færdiggørelse af uddannelsen. Ved praktikperiodens slutning skal lærlingen have opnået et fagligt niveau, som svarer til kravene der stilles til en færdiguddannet faglært håndværker.

Krav til virksomheden

En godkendelse kræver, at virksomhedens indehaver har en faglært uddannelse, eller at man beskæftiger faglært arbejdskraft indenfor praktikantens område. Endvidere skal virksomhedens arbejdsopgaver opfylde de forskellige arbejdsdiscipliner som praktikantens uddannelse indeholder.

Lærlingekontrakt og uddannelse

Elever der begynder en faglært uddannelse skal have en lærlingekontrakt på plads med en mester før uddannelsens grundforløb. Den studerende kan bede skolen om hjælp vedrørende lærlingeplads eller søge om skolepraktik.

Lærlingeløn

Praktikanter modtager lærlingeløn under hele uddannelsen fra virksomheden. Se lærlinge-lønsatserne i denne fil, tryk her Og Hvis arbejdsgiveren er medlem af GA; Bygningshåndværkere, VVS-og El-montører og Entreprenørbeskæftigede og Service & Transport.

Lærlingeløn og arbejdsforhold

Praktikløn er fastsat gennem overenskomster. Der findes overenskomst mellem Grønlands Landsstyre, Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Katuffiat (SIK) for lærlinge og overenskomst mellem Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) og SIK. GA overenskomsten anvendes hvis arbejdsgiver er medlem af Grønlands Arbejdsgiverforening. 

Arbejdsgivertilskud i forbindelse med praktikanter

Praktikvirksomheder med lærlinge får tildelt arbejdsgivertilskud. De første år er beløbet ens pr. måned: kr. 4.370,00. For de resterende år er tilskuddets beløb forskellige: klik her.

Regler om fravær under uddannelse 

Der er mødepligt på erhvervsuddannelser for deltagelse i undervisning, og mødetiderne skal overholdes. Fravær registreres for alle elever. Skolen oplyser om regler for mødepligt som skal overholdes. Ved gentagen fravær kan eleven blive bortvist fra skolen.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger vedrørende uddannelserne kan rekvireres hos:

KTI Jern- & Metal, Postboks 29 3900 Nuuk. Uddannelsesstart: Ring til KTI Jern- & Metal, på tlf. 34 86 00 og hør nærmere. Du kan også sende en E-mail på  jm@KTI.gl