Her finder du ansøgningsblanketter. Den udfyldte blanket sendes til: jm@kti.g

Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Praktikuddannelsen

§ 25.  Lærlinges praktikuddannelse foregår på en eller flere virksomheder, der er godkendt af brancheskolernes bestyrelse eller erhvervsskolernes brancheudvalg.

Stk. 2.  Til de erhvervsmæssige grunduddannelser skal der indgås en lærlingekontrakt eller uddannelsesaftale mellem eleven og virksomheden. Til andre erhvervsuddannelser benyttes der en praktikaftale, såfremt der i uddannelsen indgår praktikperioder. Praktikuddannelsen kan helt eller delvis finde sted som skolepraktik, jf. § 10, stk. 4.  

Stk. 3.  Brancheudvalgene træffer afgørelse om, hvorvidt erhvervsskoleelevers praktikuddannelse i form af beskæftigelse i udlandet kan sidestilles med praktikuddannelse i henhold til stk. 1 og 2. For brancheskoleelevers vedkommende træffes afgørelsen af brancheskolens bestyrelse.