Nedenstående finder du almene oplysninger, informationer der er gode at vide noget om.

Godkendelse af praktikpladser

Såfremt en virksomhed ønsker at blive godkendt til et eller flere praktikpladsforhold, fremsender Jern- og Metalskolen efter anmodning et spørgeskema til virksomheden, eller tryk her listen over hvilket uddannelser man vil godkendes til.

Virksomheden udfylder spørgeskemaet samt medfølgende bilag og fremsender dette til Jern- og Metalskolen via Piareersarfiit.

Spørgeskemaet fremlægges for Jern- og Metalskolen brancheudvalg, som enten selv besøger den pågældende virksomhed, eller henlægger besøgsopgaven til Piareersarfiit.

Virksomheden bliver herefter orienteret om besøgets udfald, hvorefter virksomheden godkendes eller modtager vejledning om hvilke faktorer der skal bringes i orden.

Uddannelsen i virksomheden

Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges sådan, at lærlingen beskæftiges med de arbejdsopgaver, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold. Virksomheden tilrettelægger arbejdet, så sværhedsgraden stiger gennem uddannelsestiden. Ved afslutning af sidste praktikperiode skal eleven have opnået et niveau, der svarer til de krav der stilles til en færdiguddannet faglært medarbejder.

Krav til virksomheden

En godkendelse kræver, at virksomhedens indehaver er fagligt uddannet, eller at der til stadighed beskæftiges fagligt uddannet arbejdskraft. Endvidere skal virksomhedens arbejdsopgaver kunne tilgodese de arbejdsdiscipliner, der indgår i uddannelsen.

Lærlingekontrakt

Elever der begynder uddannelsen på teknisk skole skal have indgået en uddannelsesaftale med en mester senest før skolens påbegyndelse hvis man ikke har en aftale om en skolepraktik.

Lærlingeløn

Lærlinge modtager nu lærlingeløn under hele uddannelsen fra sin praktikplads. Se lønsatserne i denne fil, tryk her Og Hvis arbejdsgiveren er medlem af GA; Bygningshåndværkere, VVS-og El-montører og Entreprenørbeskæftigede og Service & Transport.

Løn og arbejdsforhold

Størrelsen af praktiklønnen er fastsat i overenskomster. En mellem Grønlands Landsstyre, Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Katuffiat (SIK) for lærlinge og en mellem Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) og SIK. Sidstnævnte anvendes, hvis arbejdsgiver er medlem af Grønlands Arbejdsgiverforening, i alle andre tilfælde anvendes førstnævnte.

Arbejdsgivertilskud

Praktiksteder der har lærling hos sig, får tildelt arbejdsgivertilskud, de første år er beløbet pr. måned kr. 4.370,00 og restede år er forskelligt, som lyder på: klik her.

Regler om fravær

På erhvervsuddannelserne er der mødepligt til undervisningen, og mødetiderne skal overholdes. Det bliver registreret, om fraværet er meldt eller ej. Skolen oplyser om mødepligt reglerne og at eleven skal overholde disse. Hvis mødepligt reglerne ikke overholdes kan eleven blive bortvist fra skolen.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger vedrørende uddannelserne kan rekvireres hos:

Jern- og Metalskolen Postboks 29 3900 Nuuk Uddannelsesstart. Ring til Jern- og Metalskolen, på tlf. 34 86 00 og hør nærmere. Du kan også sende en E-mail på  jm@jernmetalskole.gl