1. Gældende mødetider:  08.00 – 09.30 pause 09.45 – 11.15 pause 12.00 – 13.30 pause 13.45 – 15.15. Disse tider skal overholdes af alle, således at ingen forsinker undervisningen for de andre – ej heller at du ikke sakker bagud med hvad du skal lære.
 2. Fravær er fravær fra undervisningen, hvis man ikke er tilstedet kan man ikke modtage undervisning. Fravær* registreres og kan oplyses til din arbejdsgiver. Grønland har brug for håndværkere, der kan møde til tiden. Ved sygdom under skoleopholdet bør du orientere din arbejdsgiver, dette for at undgå event. løntræk.
 3. Ved sygdom og lægebesøg skal du ringe hurtigst muligt og senest 07.45, og give skolen besked om dit sygefravær. Ring på skolens tlf. nr. 34 86 00, afgiv navn og klassebetegnelse, således at vagten kan give beskeden videre.
 4. Du må ikke være påvirket* - af spiritus - euforiserende stoffer – tabletter o. lign.
 5. Tyveri* og tilraning accepteres ikke. Et godt råd, anskaf dig en hængelås til dit garderobeskab.
 6. Støjende adfærd, støj i værkstederne kan ikke undgås – men råb og skrig kan betyde, at du er kommet til skade, så lad være med det – undgå at støje på trapper og gange, såsom råben og trampen (træsko). Din lærer kan kræve at mobiltelefonen holdes lukket i undervisningstiden. Enhver påtale skal du straks rette dig efter. Dette fra din lærer og andre af skolens ansatte. Overhold kantinens åbningstider.
 7. Destruktiv* anvendelse af IT-udstyret og destruktiv færden på skolens netværk er naturligvis ikke tilladt. Du må ikke installere nogen som helst form for software, herunder spil, tilslutte andet udstyr eller ændre noget som helst i opsætningen, medmindre det er specifikt aftalt med en lærer. Du må heller ikke downloade ulovlige materialer herunder programmer og data.
 8. Sikkerhedsregler i værkstederne og ved arbejdet skal overholdes. Leg og slagsmål må ikke finde sted.
 9. Hold orden – alle elever skal holde orden i deres sager. Både værktøj og de ting der udleveres i teorilokalerne.
 10. Spyt ikke på gulvet eller i papirkurvene. Enhver ved at spyt er uhygiejnisk, ulækkert og kan medføre smittefare.
 11. Rygning, der må kun ryges i de af hjemmestyret/ledelsen godkendte steder.
 12. Orienter dig om nødudgangene. Ved brandalarm gå ud uden at løbe og vær fattet. 

   *) Dette kan medføre hjemsendelse.