Skolepraktik ordning (SKP) KTI Jern & Metalskolen, 3900 Nuuk.

Optagelses krav til skolepraktik

Adgangs kriterierene er de samme som under den ordinære uddannelse. Under denne ordning følger eleven de normale skoleophold i perioden, praktik delen gennemføres i skole regi med relevante opgaver indenfor faget.

Ferie

Som skolepraktikant er der 5 ugers ferie.

De kan søge om én årlig ferie frirejse, HUSK du skal selv ansøge om den.

Hvis de har børn, kan du søge om juleferie frirejse efter ca. halvt års skoleperiode.

Møde tider

Skolepraktik må ikke forveksles med et skoleophold, det skal betragtes som en almindelig arbejdsdag i en virksomhed.


 Møde tider er hver dag i tidsrummet, 8:00 til 16:00 hvor der er tre pauser, fordelt på ét kvarter formiddag og eftermiddag samt en halv times middags pause.

Løn

Under SKP perioden er eleven berettiget til uddannelsesstøtte jf. bekendtgørelse Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte. Se link for bekendtgørelse.

http://lovgivning.gl/lov?rid={4C7C97EB-9F0C-4972-9B5B-39EFBDB73170}

Lønnen udbetales i 12 måneder om året, støtten er p.t 4200 kr. pr. måned, bemærk støtten er bagudbetalt. Det er muligt at søge børnetilskud på 1000 kr. pr barn.

Udlånsordning under SKP

Der kan under forløbet forekomme praktik ophold/låne ordning til virksomheder, som er den mulighed eleven har for at sikre sig en egentlig praktik aftale. Perioden hvor en eventuel praktik forekommer, er at medregne i de to år. Der skal så udfærdiges en udlåns erklæring.

 

Udlån

Elever kan udlånes til en virksomhed, det juridiske og uddannelsesmæssige ansvar påhviler stadig den virksomhed, der har indgået aftale med eleven.

Der skal oprettes en skriftlig udlånsaftale mellem eleven og virksomhedsindehavere med en beskrivelse af udlånets omfang og faglige indhold.

Praktikstedet skal være et godkendt praktiksted, samt have tegnet nødvendige forsikringer. Se endvidere link for godkendelse.

http://www.tasiorti.gl/2-arbejdspladsen/2f-godkendelse-som-uddannelsessted.aspx

EMMA-kriterier

E - Egnethed: Du er i forvejen erklæret egnet, og mens du er i skolepraktik bliver du indkaldt til skoleophold. Du skal undervejs i forløbet opnå viden gennem skoleundervisningen og skolepraktikken. Det betyder, du skal være aktiv i arbejdstiden og overholde gældende regler omkring sikkerhed mm.  Du skal komme på arbejde hver dag. Din opførsel vil blive vurderet, og det er vigtigt du overholder arbejdstider og aftaler.

M - Mobilitet geografisk: Kravet betyder, at du skal være parat til at flytte derhen, hvor praktikken er.

M - Mobilitet Fagligt: Du skal være indstillet på at beskæftige dig med forskellige opgaver indenfor faget.

A - Aktivt søgende:Du skal være aktivt søgende, og du skal dokumentere dine ansøgninger. Det gælder både hvis du er mødt personligt op hos en virksomhed, eller du har sendt en skriftlig ansøgning. Du skal lave fotodokumentation fx ved hjælp af din mobil af dine opgaver i skolepraktik og vise billederne til de steder, du søger praktik. Du skal lave opfølgning på dine ansøgninger.

Ansøgninger

En gang ugentligt samles SKP holdene, og får undervisning i ansøgning, samt mulighed for at skrive ansøgninger.

Krav til opgaver

Eleverne tildeles meningsfulde opgaver, det vil sige opgaver, som både ligner dem, der stilles på

praktikvirksomhederne, og som kvalificerer til restlære og afgangs/svendeprøve.

Ved salg af ydelser og produkter, skal prisfastsættelsen fastlægges ud fra et princip om fuld omkostningsdækning på materialer.

Der oprettes ordre bog til de tre områder, rækkefølge på ordre aftaler instruktører med inspektør.

Sammenhængen mellem opgaverne skal gerne svare til nedenstående model.

 

   

Arbejdsopgaver kan ikke udelukkende forventes at være fysisk på KTI, derfor må instruktør og elever forventer at være ”ude”. I den forbindelse kan der hvis der mulighed for det være stedlige kantine forhold m.m. som skal benyttes.

Optag

I princippet kan holdene suppleres op med SKP`ere. Optag af skolepraktikanter bør derfor ske så sent som muligt i forhold opstarts dato, dog også med henblik på indkvarterings situation.