Formål

At give deltagerne en sådan viden omkring påhængsmotoren og dens virkemåde at de kan foretage systematisk vedligeholdelse samt foretage nødvendige reparationer.

Indhold

Kurset indeholder en passende veksling mellem teori og praktiske øvelser på påhængsmotorer i 2-og 4 takter.

Sted for kurset

Uge 47: Jern -og Metalskolen, Nuuk
Uge 48: Hotel Arctic, Ilulissat