Formål

At give deltagerne en sådan viden omkring påhængsmotoren og dens virkemåde at de kan foretage systematisk vedligeholdelse samt foretage nødvendige reparationer.

Indhold

Kurset indeholder en passende veksling mellem teori og praktiske øvelser på påhængsmotorer i 2-og 4 takter.

Sted for kurset


Uge 46: Modul 1, Best West Plus Hotel Ilulissat, Ilulissat

Uge 48: Modul 2, Jern -og Metalskolen, Nuuk

Hvis der er forespørgsler kan de sendes til nuukadm@kti.gl sammen med dette tilmeldingsblanket