Vibrationsmåling 

Efter behovet - Kontakt Råstofskolen

Sprængningskurset i vibrations – og overtryksmålinger afholdes i Sisimiut på Råstofskolen og varer en uge. Undervisningen er en kombination af teori vedrørende vibrationer og overtryk ved sprængninger og målinger disse samt feltøvelser.

Gjødvad er netop blevet udnævnt til formand for den europæiske sprængningsforening, European Federation of Explosive Engineers, EFEE. Foreningens formål er blandt andet at arbejde for fælles arbejdsstandarder på sprængningsområdet i de 25 medlemslande.

Sprængninger er som udgangspunkt ikke farlige, hvis de er udført korrekt. I løbet af kursusugen lærer du at kontrollere og overvåge nogle af påvirkninger sprængning har på omgivelserne.

Overtryk og jordbårne vibrationer kan have fatale konsekvenser. For at forhindre kollaps af bygninger og konstruktioner samt skader på dyr og mennesker (invaliditet eller i værste fald døden), er det afgørende at kunne teorien bag vibrations – og trykmålinger.

Det er et krav, at sprængninger i bebyggede områder sker under kontrollerede forhold, her er vibrations – og trykmålinger en vigtig del.

Undervisningen giver indsigt i hvorledes måleudstyret skal placeres, opsættes, indstilles, aflæses og nedtages.

Desuden lærer kursisten at behandle og forstå data samt afrapportering. Vibrations – og overtryksmålinger benyttes i den industrialiserede verden og Grønland er ved at følge trop.

I løbet af kurset vil emnerne jura, byggeloven samt kommunikation mellem interessenter (f.eks. med beboere) også blive berørt.

Johan Finsteen Gjødvad har modtaget yderst positiv feedback fra tidligere kursister, der har anvendt kurset i deres dagligdag både i Grønland og andre lande.