Varighed

2 uger

Hvem der kan deltage

Alle indenfor jern- og metalindustrien der har gennemført 43007 MAG-svejsning af kantsømme, pulverfyldt rørtråd, eller på anden måde kan dokumentere tilsvarende kvalifikationer.

Indhold

Svejseteori, miljø og sikkerhed, praktiske øvelser i pos. PA, PF, PC og PE

Mål

Efter gennemført uddannelse kan deltagerne svejse stumpsømme i stål, gruppe WO1 efter EN 287-1.

Dækkende pladetykkelsen > 5 mm.

Der udstedes kursusbevis.

Det er ikke længere muligt at KTI/Jern-og Metal udsteder certifikater i forbindelse med svejsekurser - grundet skærpede krav fra Tilsynet.

Nærmer info sommer 2017.

Yderligere oplysninger kan rekvireres hos skolens svejsetekniker Hanseeraq Kleemann eller uddannelseschef Ole Pedersen, telefon direkte: 34 86 44 / 34 86 20.