Varighed

1 uge

Hvem der kan deltage

Alle indenfor jern- og metalindustrien samt andre der søger beskæftigelse indenfor metalindustrien.

Indhold

Svejseteori, miljø og sikkerhed, praktiske øvelser i svejsning med massiv tråd eller pulverfyldt rørtråd i kantsømme og stumpsømme i pos. PA, PB, PG.

Mål

Uddannelsen giver alene grundlag for at vurdere om deltageren har anlæg for at kunne gennemføre en uddannelse i MAG-svejsning med massiv tråd eller pulverfyldt rørtråd.

Der udstedes kursusbevis.

Yderligere oplysninger kan rekvireres hos skolens svejsetekniker Hanseeraq Kleemann eller uddannelseschef Ole Pedersen, telefon direkte: 34 86 44 / 3486 20.