AMA KURSER

For AMA kursus deltagere

Arbejdsgivernes ArbejdsMarkedsAfgift, AMA, er en tilskudsordning som finansieres af arbejdsmarkedsafgiften. Gennem AMA ydes tilskud til kurser og efteruddannelseskurser.

Ordningen gør det muligt for en arbejdsgiver at sende ansatte på et opkvalificeringskursus. Det er godt for både virksomhed og ansat at kunne få ny kvalifikationer og kompetencer som arbejdsmarkedet mangler.

Målgruppe

Målgruppen er alle som er fyldt 18 år, ufaglærte, faglærte, folk i arbejde og ledige.

Økonomiske vilkår for AMA

Undervisning og undervisningsmaterialer betales via kursusafgiften.

Rejse og opholdsudgifter for instruktører og kursister afholdes af AMA.

Arbejdsgivere modtager ingen refusion i form af kursusgodtgørelse

 • Er man ansat betaler arbejdsgiver for kurset
 • Ansatte på kursus skal modtage normal løn fra virksomheden
 • Kommunen betaler kursusafgift for ledige kursister 
 • Ledige kursister modtager arbejdsmarkedsydelse eller anden støtte under kursus

Ansøgning

Som ansat skal arbejdsgiver tilmelde arbejderen det ønskede kursus.

Arbejdsgiveren betaler kursusafgift og arbejderens løn under kurset. 

Ledige tilmeldes gennem Majoriaq.

AMA kurser

Generelt
Mens nogle erhverv er i vækst, står andre stille eller er i nedgang. For at tilpasse sig et arbejdsmarked i konstant forandring kan det være nødvendigt løbende at efteruddanne sig. AMA er et tilbud til dig, som ønsker at efteruddanne dig.

AMA er en tilskudsordning, der er finansieret af arbejdsmarkedsafgiften. Gennem AMA ydes tilskud til kurser og efteruddannelseskurser på erhvervsuddannelsesområdet.

Ordningen gør det muligt for din arbejdsgiver eller kommune at søge om midler til at dække rejse- og opholdsudgifter, i forbindelse med at du tager et erhvervsuddannelseskursus. Det betyder, at du løbende kan tilegne dig kvalifikationer og kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet.

AMA kurser afsluttes som regel med en prøve. Når du har gennemført et AMA kursus, får du et kursusbevis, som du f.eks. kan bruge, når du søger nyt arbejde.
Målgruppe
Målgruppen er ufaglærte, faglærte, folk i arbejde og ledige.

AMA kurser udbydes af, og foregår på, brancheskolerne. De varer minimum 4 dage og typisk 1-4 uger. Der udbydes AMA kurser inden for bl.a.:
 • Bygge- og anlæg
 • Råstof
 • Jern og metal
 • Butik
 • Turisme
 • Fiskeindustri
 • Sprog
 • Fødevarer og hotel/restauration
 • Socialpædagogik
 • Sundhed
Adgangskrav og betingelser
For at kunne søge et AMA kursus skal du være fyldt 18 år. Desuden skal du opfylde de faglige krav, de enkelte kurser har.

Der er mødepligt på AMA kurserne.
Økonomi
Rejseudgifter
Skal du rejse til en anden by for at komme på et AMA kursus, betaler din arbejdsgiver eller kommunen din rejse og dit ophold samt forplejning under opholdet. Herefter kan din arbejdsgiver eller kommunen søge om at få refunderet udgifterne gennem AMA midlerne.

Hent ansøgningsskema om tilskud til kurser (AMA-midler)

Kursusafgift
Der skal også betales en kursusafgift. Kursusafgiften er forskellig fra kursus til kursus. Hvem der skal betale, afhænger af om du har arbejde eller om du er ledig:
 • Har du arbejde, skal din arbejdsgiver betale kursusafgiften
 • Er du ledig, skal kommunen betale kursusafgiften

Indkomst under kurset
Har du arbejde, modtager du din sædvanlige løn under kurset. Arbejdsgiveren modtager ingen refusion i form af kursusgodtgørelse, derfor skal du have din arbejdsgivers tilladelse, før du kan starte på et AMA kursus.

Er du ledig, modtager du din arbejdsmarkedsydelse eller anden offentlig hjælp, mens du er på kursus.
Ansøgning
Har du arbejde, skal din arbejdsgiver tilmelde dig. Er du interesseret i at komme på et AMA kursus, skal du derfor henvende dig til din arbejdsgiver. Da det er din arbejdsgiver, der skal betale kursusafgiften og din løn under kurset, skal din arbejdsgiver give dig tilladelse, før du kan starte på et AMA kursus.

Er du ledig, er det arbejdsmarkedskontoret, der skal tilmelde dig.

AMA kurser

Generelt
Mens nogle erhverv er i vækst, står andre stille eller er i nedgang. For at tilpasse sig et arbejdsmarked i konstant forandring kan det være nødvendigt løbende at efteruddanne sig. AMA er et tilbud til dig, som ønsker at efteruddanne dig.

AMA er en tilskudsordning, der er finansieret af arbejdsmarkedsafgiften. Gennem AMA ydes tilskud til kurser og efteruddannelseskurser på erhvervsuddannelsesområdet.

Ordningen gør det muligt for din arbejdsgiver eller kommune at søge om midler til at dække rejse- og opholdsudgifter, i forbindelse med at du tager et erhvervsuddannelseskursus. Det betyder, at du løbende kan tilegne dig kvalifikationer og kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet.

AMA kurser afsluttes som regel med en prøve. Når du har gennemført et AMA kursus, får du et kursusbevis, som du f.eks. kan bruge, når du søger nyt arbejde.
Målgruppe
Målgruppen er ufaglærte, faglærte, folk i arbejde og ledige.

AMA kurser udbydes af, og foregår på, brancheskolerne. De varer minimum 4 dage og typisk 1-4 uger. Der udbydes AMA kurser inden for bl.a.:
 • Bygge- og anlæg
 • Råstof
 • Jern og metal
 • Butik
 • Turisme
 • Fiskeindustri
 • Sprog
 • Fødevarer og hotel/restauration
 • Socialpædagogik
 • Sundhed
Adgangskrav og betingelser
For at kunne søge et AMA kursus skal du være fyldt 18 år. Desuden skal du opfylde de faglige krav, de enkelte kurser har.

Der er mødepligt på AMA kurserne.
Økonomi
Rejseudgifter
Skal du rejse til en anden by for at komme på et AMA kursus, betaler din arbejdsgiver eller kommunen din rejse og dit ophold samt forplejning under opholdet. Herefter kan din arbejdsgiver eller kommunen søge om at få refunderet udgifterne gennem AMA midlerne.

Hent ansøgningsskema om tilskud til kurser (AMA-midler)

Kursusafgift
Der skal også betales en kursusafgift. Kursusafgiften er forskellig fra kursus til kursus. Hvem der skal betale, afhænger af om du har arbejde eller om du er ledig:
 • Har du arbejde, skal din arbejdsgiver betale kursusafgiften
 • Er du ledig, skal kommunen betale kursusafgiften

Indkomst under kurset
Har du arbejde, modtager du din sædvanlige løn under kurset. Arbejdsgiveren modtager ingen refusion i form af kursusgodtgørelse, derfor skal du have din arbejdsgivers tilladelse, før du kan starte på et AMA kursus.

Er du ledig, modtager du din arbejdsmarkedsydelse eller anden offentlig hjælp, mens du er på kursus.
Ansøgning
Har du arbejde, skal din arbejdsgiver tilmelde dig. Er du interesseret i at komme på et AMA kursus, skal du derfor henvende dig til din arbejdsgiver. Da det er din arbejdsgiver, der skal betale kursusafgiften og din løn under kurset, skal din arbejdsgiver give dig tilladelse, før du kan starte på et AMA kursus.

Er du ledig, er det arbejdsmarkedskontoret, der skal tilmelde dig.