Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfrist for KTI kurser er 4 uger før kursets start (gælder for alle udbudte kurser).

Tilmeldingsblanket for kursus sendes til

KTI Jern & Metal, Box 29, 3900 Nuuk, att. Kursusafdeling.

Kursusafgift

Kursusafgiften oplyses ved hvert kursus. Kursusafgiften dækker udgifter til lærerlønninger og materialeforbrug. Kursusafgiften skal indbetales til KTI Jern & Metal senest 14 dage før kursusstart.

Gennemførelse af KTI kursus

Ved afbud til kursus senere end 14 dage før kursusstart, refunderes 50 % af kursusafgiften. Ved udeblivelse fra kursus grundet sygdom refunderes kursusafgiften mod fremsendelse af kopi af lægeerklæring. Ved udeblivelse fra kursus uden grund refunderes kursusafgiften ikke.

KTI afholdelse af kurser

KTI Jern & Metal forbeholder sig ret til at aflyse kurser indtil 14 dage før kursusstart grundet manglende tilslutning. Ved aflysning refunderes det indbetalte beløb.

Kursustilskud

Arbejdsgivere er pligtige til at betale arbejdsmarkedsafgift i henhold til Landstingslov nr. 10 af 2. november 2006. Virksomheder kan søge om tilskud til at sende ansatte på efteruddannelseskursus. Tilskud ydes til udgifter i forbindelse med rejse, kost og logi for ansatte. Tilskud søges automatisk ved tilmelding til kursus hos KTI Jern & Metal.

Kursusophold, indkvartering & forplejning

Kursus med indkvartering af kursister inkluderer forplejning. En normal kursusuge starter mandag og slutter fredag.

Afvikling af KTI kursus

Alle kurser afholdes på KTI Jern & Metal i Nuuk (hvor andet ikke er oplyst). Undervisning foregår dagligt fra kl. 08:00 til kl. 15:15. Kursus programmet omfatter en daglig formiddags- og eftermiddagspause. Frokostpausen er fra kl. 11:15 til 12:00.

KTI Kursusbevis

KTI Jern & Metal tildeler hver kursist som har bestået kursus et KTI kursusbevis.

Kursist Indkvartering

Kursister som ankommer udefra: KTI Jern & Metal Kursusafdeling sørger for indkvartering / hotelværelse.

Alternativer

Kursuslisten viser alle planlagte kursusaktiviteter. Ønskes et kursus som ikke er med på listen, kan man henvende sig med ønsket til KTI Jern & Metal kursusafdeling.

Ønsker kan være nye kursusemner eller andre kursustidspunkter

  • F.eks. aftenkurser 
  • Kursus afholdt på egen arbejdsplads 

KTI tilbyder at tilrettelægge et uddannelsesprogram som passer til virksomheden. For at tilrettelægge et nyt kursus skal man henvende sig til KTI Jern & Metal kursusafdeling.

Spørgsmål og anden information 

Man er altid velkommen til at kontakte KTI Jern & Metal Kursusafdeling på telefon 34 86 00, lokal 26.