Aatsitassalerinermik Ilinniarfik – KTI Råstofskolen - Sprængningsleder Grundkursus 24.13

Sprængningsleder Grundkursus giver adgang til at arbejde som sprængnings-assistant mens du opbygger din kompetencer og viden med erfaring fra et godkendt sprængningsleder. Efter 1 år kan du søge om at være godkendt som sprængningsleder gennem Selvstyret. 

Undervises af president af Dexploc, Jørgen Schnieder.

Underviser og chefkonsulent i Sprængningsteknik, On- & Offshore, nedrivningsteknik. Jørgen Schneider har bl.a. skrevet bogen "Dansk Sprængteknik".

"Sprængningsleder Grundkursus": Undervises på dansk med dansk lærebøger. Kursus er bestået med 2 teoriprover.

Sap. ak. marlut ingerlanneqartussaq / 2 ugers kursus

Piffissaq / Periode: 06. april - 15 april 2024

StedRåstofskolen, Sisimiut

Kursustype:  AMA

Pikkorissarnermut akiliut / Kursusafgift: oplyses snarest muligt

___________________________________________________

Sprængningsleder Grundkursus

Med bestået eksamen og Sprængningsleder Teori Bevis: du kan arbejde som Assistent  sammen med en godkendt Sprængningsleder med licens. Du kan være med som assistent til fjeld-sprængninger for anlægsarbejde, byggeprojekter, lufthavn- og havne-udvidelser, og sprængning i miner.

KURSUS INDHOLD

☀  Spræng- og tændmidler

☀  Sikkerhedsbestemmelser og lovgivning

☀  Ladningsberegninger og praktiskundervisning

☀  Boreudstyr

☀  Vibrationer og måleteknik      

☀  Skriftlig prøve

___________________________________________________

Sprængningsleder Grundkursusursus: med bestået eksamen skal du

  • Arbejde 1 år som assistent sammen med en godkendt sprængningsleder
  • Skrive information om alle sprængninger i en logbog
  • Efter 1 år som assistent kan du søge Selvstyret om Sprængningsleder Licens
  • Licens skal fornys hvert 5. år for at være gyldigt

Sprængningsleder Grundkursus:

Ansøgere til kurset skal:

- Have anbefaling fra en entreprenør-virksomhed

- Kunne forstå matematik til udregning af sprængstof-forbrug

Paasissutissat AMA / AMA Information

Follow on Facebook