§ 17 Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring i metalliske materialer.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte smede og svejsere og andre med tilsvarende kvalifikationer, der er eller har været beskæftiget med svejsning af konstruktioner og anlæg, der skal overholde et mindstekrav ud fra gældende standarder og som skal udføres ud fra en godkendt svejseprocedure (WPS). Jævnfør Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser kræver deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis fra uddannelsen

Mål

Deltageren kan udføre egenkontrol af svejsninger & Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk samt bidrage til at vurdere svejste konstruktioner og det færdige produkt i produktionen.Deltageren kan vurdere svejsefejl iht. DS/EN ISO 6520-1, samt karaktersætte svejsninger iht. DS/EN ISO 5817 og DS/EN ISO 10042 ud fra de krav, der er sat til de svejste konstruktioner. Deltageren har indsigt i de metoder, der anvendes til visuel kontrol af svejsninger i sort stål, rustfrit stål og aluminium.  

Deltageren kan anvende et bredt udsnit af måleværktøjer til brug for egenkontrol af svejsninger.Deltageren har viden omkring svejseprocedurer, herunder hvorfor det er vigtigt de anvendes, samt hvorfor der skal tilknyttes WPS til en given svejseopgave.

Varighed

3 dage

Eksamen

Beviset tildeles ved bedømmelse af, om deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, som afsluttes med en prøve, kan beviset også tildeles personer, som ikke har deltaget i undervisningen, men som aflægger prøven. Endelig kan beviset tildeles på baggrund af en individuel kompetencevurdering

Der udstedes kursusbevis.

Yderligere oplysninger kan rekvireres hos skolens svejsetekniker Kim Lassen eller inspektør Mathias Mølgaard, telefonnr. 34 86 00.

Tilmelding kan ske ved skriv til: e-mail, nuukadm@kti.gl