Usinik ulorianartunik toqqorsivimmi inissititerineq nassiussinerlu.

Siunertaa

Peqataasoq pikkorissareernermi suliffeqarfimmilu pisariartumik ilitsersuunneqareernermi kingorna usinik ulorianartunik toqqorsivimmut eqqortumik inissititereqataasinnaalersimassaaq.

Peqataasuttaaq usit ulorianartut nassiunneqarnissaannut piareersarsinnaalersimassavai, poortorsinnaalersimallugit, nalunaaqutsersorsinnaalersimassallugit, suliarisinnaallugit inissititersinnaalersimassallugillu, nunatsinni peqqussutit malillugit aamma nunarsuaq tamkkerlugu malittarisassat ADR, RID, IMDG aamma ICAO-TI imaluunnit IATA-DGR malillugit, kisianni annertumnerpaamik suliassani aalajangersimasuni malittarisassat malillugit soorlu quersuarmi, talittarfimmi imaluunniit mittarfinni peqataasup suliffigisaani imaluunniit suliffigilerusutaani.

Peqataasuttaaq suliassani sillimanissamut avatangiisinullu isumannaatsumik suliarisinnaalersimassallugit, nioqquteqartut akuutissanut atortunut sillimanissamullu innersuussutaat malillugit.

Perlasisoqartillugu imaluunniit ajoqusertoqartillugu peqataasoq ajoqusertumut ikiueqqaarsinnaassaaq aaamma toqunartulinnik iisisoortoqartillugu, syrimik attuisoortoqartillugu kiisalu uutitertoqartillugu.

Pikkorissareernerup kingorna peqataasut ukunannga piginnaasaqalersimassasut

  • Akuutissat pingaarnertut ajoqusiisinnaassusaat piginnaasaallu nassuiarsinnaallugit, ajoqusiisinnaaneri malillugit immikkoortiterneqarnissaannut tunngaviusussat.
  • Usit ulorianartut eqqortumik nassiunneqarnissaannut piareersaaneq.
  • Akuutissanik atortunillu qaariaannaasunik angallassinissamut navianaateqarsinnaasunik nassuiaaneq.
  • Eqqortumik issoraassineq avissaartiterinerlu.
  • Angallassinissamut pappiaqqat pisariaqartut immersussallugit kiisalu poortuutissat eqqortut atorneqarsimanersut nalilersussallugu.
  • Peqataasup sulinermini sillimanissamut malittarisassani inummut illersuutaaqqusaasut malissavai.
  • Sungiusartoqartillugu peqataasup aalajangersimasumik eqqortumillu pissusilersornissani takutissinnaasariaqarpaa tassani aamma sukkasuumik eqqortumillu kallerisaarinissani kiiisalu ajoquserfiusumi assersuissalluni qimagutsitsissallunilu, aamma migutsitsisoqalersillugu periusissat pisariaqartut ilanngullugit.
  • Peqataasoq qatserutinik naliginnaasunik atuisinnaanermik ilisimasaqassaaq, taakku toqqorsivinni assartugalerivinnilu ikuallannerni annikinnerusuni atorneqartarput.

Peqataanissamut piumasaqaataasut

Pikkorissaqataasinnaapput inuit quersuarni, talittarfinni, assartugalerivinnilu usinik ulorianartunik suliffiusuni sulisuusut sulilerusuttullu.