SketchUp Kursus i 3D Tegning for nye brugere

SketchUp materialet er udarbejdet med henblik på at give nye brugere færdigheder til at kunne fortsætte på egen hånd.

Af forkundskaber kræves almen viden om computer og engelsk.

Kurset varighed er beregnet til 40 timer.

Kursusmaterialet besår af følgende:

 1. Diasshow hvor kurset indhold gennemgås.
 2. Et kompendium til eleven af valgte dias med kommentarer og med plads til at tilføje egne notater.
 3. To opgaver til løsning under kurset.

Kurset afvikles på følgende måde:

Dag 1.

 1. Diasshow afvikles med visning af indhold.
 2. Kompendium gennemgås med visning af de forskellige værktøjer samtidig med at eleverne øver sig i dem. På første dag skulle der gerne nås hen til arbejde med lag.

Dag 2.

 1. Der startes med at vise hvordan opgave 1 tegnes på nemmeste måde. Herefter starter eleverne selv på opgaven.

Dag 3.

 1. Resten af kompendium gennemgås.
 2. Opgave 2 gives.

Dag 4.

 1. Lay Out gennemgås
 2. Tegning deles op i scener og overføres til Lay Out for udprintning

Dag 5.

 1. Afslutning og opsummering (hvad har jeg lært)