PCB-mik akulinnik sanaanik ingutserineq/

Asbest-inik akulinnik suliaqartilluni isumannaallisaaneq

Oquk, sanaartukkanilu oquk, siunnersuinerlu pillugit pikkorissarneq.

Siunertaq Asbest:

• Pikkorissarneq sanaartornermik suliaqartunut saaffiginnippoq, ulluinnarni imaluunniit suliaminnut atatillugu asbest-inik akulinnik suliaqartariaqartartunik.

Peqataasut pikkorissareerunik makku piginnaaneqarfigilissavaat:

• Peqataasut asbest-inik akulinnik nutarterinerni sulianut assigiinngitsunut attuumassutilinni suliaqarsinnaalissapput, soorlu illuni imaluunniit umiarsuarni iikkanut oqorsaatinik ingutserinerit imaluunniit asbest-italinnik oqorsaatinik piiaanerit.

• Peqataasut ilisimalikkatik tunngavigalugit suliaq isumannaallisaanikkut aammalu peqqissutsikkut akisussaasuseqarlutik suliarisinnaalissavaat, soorlu ukuusut:

o Asbest-ip suunera peqqinnissamullu qanoq sunniuteqartarnera, tamassumalu ataani asbest-ip peqqissutsikkut ulorianaatai pujortarnermit annertusineqartartut

o Atortussiat naatsorsuutigineqarsinnaasut asbest-imik imaqarsinnaanerannik

• Peqataasut suliaq ataatsimut isigalugu akisussaassuseqartumik pilersaarusiorneqarsimanersoq aammalu suliap isumannaatsumik peqqissutsikkut akisussaaffeqarluinnartumik ingerlanneqarnissaa eqqarsaatigalugit nalilersinnaassavaat, suliassat soorlu makkua:

o Suliassap aallunneqartussap qanoq ittuunera, soorlu ingutserineq annertunngitsoq pineqarnersoq (qilaami oqorsaatit ataasiakkaat) imaluunniit piffik annertooq piiaaffigineqartussaanersoq. Aamma suliassat ilagisinnaavaat ruujorinut oqorsaatit imaluunniit qisuit amitsukujuut cementimik qallikkat piiarnissaat.

• Ingutserinissap pilersaarusiornerani imminut illersornissaq, milluaasunik silaannarissaatinillu atortulersornissaq, matoqqasumik sullivimmik pilersitsinissaq.

Siunertaq PCB:

• Pikkorissarneq inunnut sanaartornermik suliaqartunut saaffiginnippoq, ulluinnarni imaluunniit suliaminnut atatillugu PCB-mik imalinnik nutarterinernik assigisaanillu suliaqartariaqartartunut.

Peqataasut pikkorissareerunik makku piginnaaneqarfigilissavaat:

• Peqataasut akoorutissap PCB-p sanaartukkani illup iluaniittut silamiittulluunniit PCB-mik sivisuumik sunniuteqarsimatillugit ilisimalikkatik tunngavigalugit suliffiup avatangiisiinut aammalu peqqissutsimut navianaataannik illup iluaniittut silamiittulluunniit sanaartukkani PCB-mik akullinnik ingutserisinnaassapput, aammalu sanaat atortussiallu PCB-mik akullit illup iluaniittut silamiittulluunniit nutartersinnaassavaat, peerlugit imaluunniit assartorsinnaassallugit.

• Peqataasut qanoq periuseqarluni ingutserinissap ingerlattariaqarnissaa pilersaarusiorsinnaassavaat, tamannalu tunngavigalugu suliffiusussaq ungalussallugu, qinersinnaassallugit sakkut tulluuttut, isumannaatsuunissamut atortut aammalu pitsaasunik atugaqarnissamut periusissat, aammattaaq periusissat pisariaqartut PCB-p avatangiisinut siaruaassinnaanera pinaveersaarniarlugu matoqqasunik sullivissanik pilersitsinertigut, silaannalersorneqartussat silaannarmik silaannaap naqitsineranit atortorissaarutit saliisartut ikiortigalugit.

Siunertaq oquk:

• Pikkkorissarneq pedelinut, viceværtinut aammalu ulluinnarni sanaartornermik suliaqartunut tamanut saafiginnippoq, oqummik ilisimasaqalernissaminnik siunnersorneqarnissaminnillu kissaateqartunut, taakkuusinnaapput ulluinnarni tamatuminnga takunnittartut imaluunniit tamatuminnga paasisaqaru-suttut. Aallarniutitut sanaartukkap sananeqaataa sammineqassaaq, taamaattumillu pikkorissarneq inunnut sanaartornerup iluani misilittagalinnut misilittagaqanngitsunullu attuumassuteqarpoq.

Pikkorissareernerup kingorna pikkorissaqataasoq:

• Sanaartukkani oqoqalersimasumi nutarternissanik iluarsagassanillu pilersaarusiornerni peqataasinnaalissaaq, pikkorissaqataasorlu oqoqalersimanermik paasinnissinnaalissaaq.

• Sanaartukkani oquuk oquullu akiorneqarnerata kingorna iluarsagassani iluarsaanernilu pilersaarusiornerni peqataasinnaalissaaq.

• Illuliornerni pilersaarusiornermi peqataanermigut illup sananeqannginnerani oqummik peqquteqartumik illup iluani silaannarmi oqummik ajornartorsiuteqannginnissaa pilersaarusioqataaffigisinnaalerlugu.

Pikkorissartitsinermi oqaatsit atorneqartussat:

• Qallunaatut

Sivisussusaa aammalu aaqqissuussaanera:

• Ullut arfeq marluk.

Pikkorissarnermut uppernarsaat:

• Pikkorissarnerup naammaginartumik ingerlanneqarsimanerata kingorna pikkorissarnermut uppernarsaammik tunniussineqassaaq.

Pikkorissarneq Sisimiuni KTI Sanaartornermik ilinniarfimmi ingerlanneqassaaq