PikkorissarneqPiumasaqaatitPiffissaqKilligititaq
Aquuteralalerinermik pikkorissartitsineq aserfallatsaaliinerluPKUPKU:
  • Undervisningen og undervisningsmaterialer er gratis.
  • Arbejdsgiver afholder den sædvanlige lønudgift og modtager lønrefusion for ufaglærte medarbejderes deltagelse, som pt. er på 650 kr. pr. kursusdag efter endt kursus.
  • For faglærte kursister ydes ingen lønrefusion.
  • Der ydes ingen kursusgodtgørelse til kommunerne i forbindelse med kontanthjælpsmodtagere.
  • Kommunerne kan agere ”arbejdsgivere” for ledige personer og modtager i givet fald kursusgodtgørelse fra brancheskolen.
  • Brancheskolen laver PM til kommunerne vedr. kursusgodtgørelse, efter endt kursus.
  • Brancheskolen yder ingen kursusgodtgørelse direkte til kursisten.
  • Udgifter ved rejser, opholdsudgifter under rejsen, samt fuld kost og logi under kurset bliver dækket af PKU midler.
Nalunaarit