PikkorissarneqPikkorissarnissap normua: 23.x1
Ateq: Vibrationsmåling
Piffissaq: Pikkorissarneq
PikkorissartoqSulisitsisoq / Sullissisoq

i
Write the text from the image