PikkorissarneqPikkorissarnissap normua: 19.51
Ateq: 19.51 Kissarsuuserineq 2
Piffissaq: 9 novembarip 2020
Ulloq naammassiffissaq: 20 novembarip 2020
PikkorissartoqSulisitsisoq / Sullissisoq

i
Write the text from the image