PikkorissarneqPikkorissarnissap normua: 21.55
Ateq: Rengøring / hygiejne kursus
Piffissaq: Pikkorissarneq
PikkorissartoqSulisitsisoq / Sullissisoq

i
Write the text from the image