PikkorissarneqPikkorissarnissap normua: 21.49
Ateq: Asbest og PCB
Piffissaq: 25 aggustip 2021
Ulloq naammassiffissaq: 3 septembarip 2021
PikkorissartoqSulisitsisoq / Sullissisoq

i
Write the text from the image