PikkorissarneqPikkorissarnissap normua: 19.50
Ateq: 19.50 Kissarsuuserineq 1
Piffissaq: 26 oktobarip 2020
Ulloq naammassiffissaq: 6 novembarip 2020
PikkorissartoqSulisitsisoq / Sullissisoq

i
Write the text from the image