PikkorissarneqPikkorissarnissap normua: 19.45
Ateq: 19.45 Asbest og PCB
Piffissaq: 23 apriilip 2019
Ulloq naammassiffissaq: 2 maajip 2019
PikkorissartoqSulisitsisoq / Sullissisoq