PikkorissarneqPikkorissarnissap normua: 18.55
Ateq: 18.55 Asbest PCB Skimmel
Piffissaq: Pikkorissarneq
PikkorissartoqSulisitsisoq / Sullissisoq