PikkorissarneqPikkorissarnissap normua: 21.65
Ateq: Asbest PCB Skimmel
Piffissaq: Pikkorissarneq
PikkorissartoqSulisitsisoq / Sullissisoq

i
Write the text from the image