PikkorissarneqPikkorissarnissap normua: 19.55
Ateq: 19.55 Asbest PCB Skimmel
Piffissaq: Pikkorissarneq
PikkorissartoqSulisitsisoq / Sullissisoq

i
Write the text from the image