PikkorissarneqPikkorissarnissap normua: 21.59
Ateq: Arktisk førstehjælp
Piffissaq: Pikkorissarneq
PikkorissartoqSulisitsisoq / Sullissisoq

i
Write the text from the image