PikkorissarneqPikkorissarnissap normua: 23.07
Ateq: NYT! Maskinfører Surface Mining + Stenbrudsdrift
Piffissaq: 14 aggustip 2023
Ulloq naammassiffissaq: 22 septembarip 2023
PikkorissartoqSulisitsisoq / Sullissisoq

i
Write the text from the image