PikkorissarneqPikkorissarnissap normua: 23.xx
Ateq: Maskinstyring - 3D GPS
Piffissaq: Pikkorissarneq
PikkorissartoqSulisitsisoq / Sullissisoq

i
Write the text from the image