PikkorissarneqPikkorissarnissap normua: 19.52
Ateq: 19.52 Kissarsuuserineq 3
Piffissaq: 23 novembarip 2020
Ulloq naammassiffissaq: 11 decembarip 2020
PikkorissartoqSulisitsisoq / Sullissisoq

i
Write the text from the image