PikkorissarneqPikkorissarnissap normua: 19.58
Ateq: 19.58 Nakutilliineq misissuinerlu
Piffissaq: Pikkorissarneq
PikkorissartoqSulisitsisoq / Sullissisoq