PikkorissarneqPikkorissarnissap normua: 19.44
Ateq: 19.44 Mut forskalling
Piffissaq: 10 aggustip 2020
Ulloq naammassiffissaq: 28 aggustip 2020
PikkorissartoqSulisitsisoq / Sullissisoq