PikkorissarneqPikkorissarnissap normua: 24.07
Ateq: Maskinfører Surface Mining + Stenbrudsdrift 24.07
Piffissaq: 19 aggustip 2024
Ulloq naammassiffissaq: 27 septembarip 2024
PikkorissartoqSulisitsisoq / Sullissisoq

i
Write the text from the image