PikkorissarneqPikkorissarnissap normua: 23.04
Ateq: Borevognskursus
Piffissaq: 26 apriilip 2023
Ulloq naammassiffissaq: 17 maajip 2023
PikkorissartoqSulisitsisoq / Sullissisoq

i
Write the text from the image