Teknikimik Ilinniarfik, Sisimiuni KTI

allaffimmi aqutsisussamik pissarsiorpoq

Allaffimmi aqutsisutut unamminartunut merserusunngikkuit aamma aqutsinermik misilittagaqarlutit aningaasaqarnermullu tunngasut piginnaasaqarfigigukkit, taava illit taannaavutit KTI Sisimiuni ujartugarput 1. juli 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussatut.

KTI Sisimiut allaffimmi aqutsisumik pissarsiorpoq – suleqatigiinneq tunngavigalugu sulinermi avatangiiseqarnermik soqutigisaqartumik, tassani pingaartinneqarlutik piginnaasat aamma suleqatigiinneq.

Teknikimik ilinniarfimmut ilaapput EUD (Saviminilerineq) Nuummi aamma EUD (Sanaartorneq), Aatsitassalerinermik ilinniarfik aamma Ilinniarnertuunngorniarfik (GUX) oqaatsinillu pikkorissartitsinerit Sisimiuni ingerlanneqarput.Taamatuttaaq Sisimiuni atuarfik ingeniørinngorniarluni ilinniarfimmit atorneqarpoq DTU-mit ingerlanneqartumit (Artek). Tamakku saniatigut atuarfimmit kollegiatut inissiat 360-it missaanniittut akisussaaffigineqarput taakku Sisimiuniillutik. Ilinniartitaanernit aammattaaq ukiumut pikkorissartitsinerit 90 missaannik amerlassuseqartut ingerlanneqartarput.

Allaffimmi aqutsisup akisussaaffigai atuarfiup ulluinnarni allaffissornermi aamma aningaasaqarnermi ingerlattagai, tassani malinneqassapput Namminersorlutik Oqartussani naatsorsuuserinermi maleruaqqusaasut atuuttut. Allaffimmi maannakkorpiaq atorfeqartussatut akuerineqartut allaffimmi aqutsisup saniatigut immikkut siunnersortit ataaseq, allaffimmi fuldmægtigit arfineq marluk, overassistentit marluk aammattaaq praktikkertoq/-tut ataaseq - marluk. Allaffimmi aqutsisoq Sisimiuni allaffeqarfiup pisortaanut toqqaannartumik akisussaassuseqarpoq.

Immikkoortortaqarfimmi aqutsisup/allaffimmi aqutsisup akisussaaffii aamma suliarisassai

-       Allaffissornermi sulisunik Sisimiuni KTI-mi aqutsineq taakkununnga ilaallutik naatsorsuutinik nalunaarsuiffik (bogholderi), sammisaqarfiit GUX, EUD, Aatsitassalerinermik Ilinniarfik, oqaatsinik pikkorissartitsinermi immikkoortaq aamma allatsitut sullissineq

-       Sulisunik aamma akissarsianik allaffissornermi sullissineq

-       Missingersuutit aamma naatsorsuutinik sullissineq – taakkununnga ilaallutik aningaasanut inatsimmut missingersuutinik suliaqarneq kiisalu Aqutsisoqarfimmut missingersuutinik malinnaatitsineq aamma allaffiup pisortaa kiisalu immikkut siunnersorti suleqatigalugit missingersuutinik nakkutilliineq

-       Avataanut aamma suliffimmi namminermi naatsorsuutit – taakkununnga ilaallutik Sisimiuni atuarfiup ataatsimut naatsorsuutinik nalunaarsuineranut ulluinnarni akisussaaffik. 

-       Allaffissornermi suleriaatsinik aamma atuarfiup sammisaasa iluanni ingerlatseriaatsinik pitsanngorsaaneq aamma assigiissaarineq

-       Sumi inissisimaneq apeqqutaatinnagu allaffissornermi aamma naatsorsuuserinermi ingerlatseriaatsinik immikkoortortaqarfiit ataasiakkaat akornanni ataqatigiissaarinermut peqataaneq

-       Sisimiuni ilinniarfinnik allanik aningaasaqarnermut aamma naatsorsuuserinermut suliassanik ikiuisarneq

-       Suliaasanik ataasiakkaanik takkuttartuni Sulisoqarnermut pisortaq suleqatigalugu suliaqartarneq.

Piginnaasat

-       Allaffissornermi aamma naatsorsuutinik nalunaarsuinermi (bogholderi) aqutsinermik misilittagaqarneq pitsaassaaq

-       Naatsorsuuserinermik suliaqarnermi sukumiisumik misilittagaqarneq

-       Tulluartumik ilinniagaqartoq aningaasaqarnermut aamma naatsorsuuserinermut tunngasunik

-       Aningaasaqarnermut aqutsissutinik XAL/elektroniskiusumik akiligassaqarfinnut atortumik IRIS ilisimasaqarneq iluaqutaassaaq (taamaattorli ilinniartitsineq ingerlanneqassaaq)

-       Akisussaassuseqarneq aamma suleqatiginnissinnaaneq

-       EDB-mik sukumiisumik ilisimasaqarneq, tassunga ilanngullugu excel

-       Marluinnik oqaasilik kalaallisut aamma danskisut.

Uagut neqeroorutigisinnaavavut

-       Suleqatit pikkorissut aamma aallussilluartut

-       Inuttut aamma suliatigut ineriartornissamut pikkorissarnerit aamma ilinniakkamut tunngasunik ilinniagaqaqqinnerit aqqutigalugit

-       Ilinniarfik annertuumik ineriartorfiusoq

-       Unamminartut pissanganartut amerlasuut ILLIT tassani periarfissaqarlutit ineriartornermut inuttut sunniuteqarnissamut.

 

Akissarsiat aamma atorfeqartitaanermi atugassarititaasut

Atorfinitsitsinermi aallaavigineqassaaq isumaqatigiissutut tunngavigalugu atorfinitsitsisoqarnissaa, qinnuteqaateqartoq Kalaallit Nunaanni tjenestemandinut inatsisit tunngavigalugit tjenestemandiuppat, taava tjenestemandinut atugassarititaasut tunngavigalugu atorfinitsitsisoqarsinnaavoq.

Aningaasarsianut aamma atorfeqartitaanermi atugassarititaasunut tunngatillugu, tamatumunnga ilanngullugit atorfininnermi aamma soraarnermi angalanissamut pisinnaatitaaffik, kiisalu nuunnermi pequtit assartorneqarnissaat Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut aamma kattuffiup isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit atorfinitsitaanerup nalaani atuuttut tunngavigalugit ingerlanneqassapput.

Ineqarneq

Atorfimmut atatillugu maleruaqqusat sukkulluunniit atuuttut tunngavigalugit inissamik pequsersorneqanngitsumik innersuussisoqassaaq. Ineqarnermut akiliut aamma iserternermi qularnaveeqqutitut akiliutit akilerneqassapput inissamut innersuussutigineqartumut maleruaqqusat sukkulluunniit atuuttut tunngavigalugit. Atorfeqartitaanermut atatillugu inigisaq innersuussutigineqartoq atorfimmut tunngavoq taamaattumillu suliunnaarnermut atatillugu qimanneqassalluni.

Ineqarnermut akiliut aamma inissiap pitsaassusia nikerarsinnaapput inissiap qanga sananeqarsimanera, piginnittua il. il. apeqqutaallutik. Sulisutut ataavartumik initaarnissaq utaqqinarsinnaavoq, taamaattumik utaqqiisaagallartumik inissiisoqarsinnaasarpoq aammattaaq ataatsimut ineqarfinni mikinerusuni imaluunniit hotelimi inissiani, taakkulu akileraarusersorneqassallutik.

Paasissutissat sukumiinerusut

Atorfik pillugu sukumiinerusumik paasisaqarusukkuit atuarfimmi pisortaq Jokum Møller telefoniikkut +299 867600 imaluunniit e-mail aqqutigalugu jomo@sanilin.gl imaluunniit sulisoqarnermut pisortaq Arnajaraĸ N. Møller telefonikkut + 299 867600, mail: armo@sanilin.gl attaveqarfigissavat.

Kingusinnerpaamik qinnuteqaateqarfissaq tassaavoq 8. juni 2017. Uagutsinnut pisinnaatippugut qinnuteqaatit ingerlaavartumik oqaluuserisarsinnaallutigit.

Qinnuteqaateqarneq

Qinnuteqaammut ilanngunneqassapput paasissutissat imminut tunngasut (CV), ilinniaqarsimanermut uppernarsaatit aamma ilanngussassat allat tulluartut.

Nittartagarput takuuk: www.kti.gl

Takuuk aammattaaq illoqarfiup nittartagaa: www.qeqqata.gl

 

Qinnuteqaateqartunut Kalaallit Nunaata avataaneersunut aamma Kalaallit Nunaat pillugu annertunerusumik paasisaqarusuttunut, una www.naalakkersuit.gl takusiuk.