Ilinniarfissaq nutaaq pissanganartoq

Aatsitassanik ilinniarfimmi ilinniagassaq nutaaq pissanganartoq, pitsannik ilinniartitsisulik neqeroorutigaarput. Ilinniarneq Kalaallit Nunaanni aatsitassat aallaavigalugit inuussutissarsiorfiit nutaat pilersinnissaannut toraagaqarpoq.

Inussutissarsiummik Ilinniagaq nutaaq

Sisimiuni, Kalaallit Nunaanni illoqarfiit ilinniartoqarfiit pitsaanersaanni, neqeroorutigaarput ilinniarnermik pimoorussineq aamma ilinniartutut inuuneq pissanganartoq. Ilinniartitsinermi atugassat pitsaaapput illoqarfiullu neqeroorutai ikinngutit nutaat ilagalugit nuannersunik misigisassaqartitsipput. Suliamut piginnaasatigut piumasaqaatit qaffasippput, saniatigut inuk tamakkiisumik pissusissamisoortumik anguniagarqarluni unuussutissarsiuummik ilinniassaaq. Piginnaasat ineriartortikkumallugit ilinniartitsisut ilinniartullu suleqatigiissapput.

Ilinniarneq siunissamut toqqissisimasumut matuersaat

Neqeroorfigaatsigit siunissami Kalaallit Nunaannik nutaamik sanaqataanissamik. Aatsitassarsiornerup iluani maligassiortut Sanaartornermi Maskiinanik ingerlatsisut imaluunniit Qaarusummi sulisutut. Siunissami nunatta aatsitassanik pisuussutaanik atuinermi aqqutissarsiuusseqataasinnaavutit.

Anguniakkat

Aatsitassanik Ilinniarfimmi ataatsimoorluta qaffasissumik anguagaqarpugut. Inuussutissarsiummik ilinniartitsineq inuussutissarsiut sungiusarfissat kingornalu suliffissat qanimut suleqatigalugit ingerlanneqassaaq. Pitsaanerpaanik periarfissaqarputit aallaqqaataanit aallartilluaqqullutit. Suulluunniit piginnaanngosarninnut aamma ilinniarninnut iluaqutaasinnaasut atuarfiup tunniussinnaasaasa atornissaannut periarfissaqassaatit. Nunat tamalaat akornanni pappiaqqat ilinniakkamik ingerlatsinissamut piginnaatitsissutit tamaasa pisinnaagitit anguniarparput. Taakkuusinnaapput aamma nunarsuarmi matunik ilinnut ammaassisut. Ilinniaqqikkusukkuit imaluunniit ilinniakkavit uppernarsaataannik perusukkuit, fagit ilinniartitsiffiusimasut tamaasa soraarummeerfiginissaat periarfissaraat. Ilinniakkamik naammassinnikkuit pikkorissarnissamut ilinniaqqinnissamullu periarfissaqarputit Skandinaviami Skotlandimi imaluunniit Canadami nunanit tamalaaneersut ilagalugit.

Ilinnut aamma piumasaqaateqarpugut

Qaffasissumik anguniagaqarneq siornatigut ilinniakkamik karakterinut annikitsuinnarmik piumasaqaateqarpoq. Kisianni ilinnut piumasaqaatigaarput angerlarsimaffiit qimallugu aallarnissannut piareersimasutit aamma sutigut tamatigut ilinniakkamut tunniusimanissat. Ilinniartitsinermi malinnaanissat aamma sammisani allani atuarfik ilinniartutullu inuuneq qitiutillugit pingaarnerpaajtissagakkit.

Pissutsit aallavigalugit ilinniarneq

Aatsitassanik Ilinniarfiup siunertaraa inuit aatsitassarsiorfinni piiaanermi sanaartornernilu sulisinnaangornissaanik ilinniartitsineq. Tamanna ingerlanneqassaaq ilinniarnermi pissutsit piviusut aallaavigalugit ilinniartitsinikkut. Suliffimmik sungiusarfissamik pisariaqartitsisoqartillugu atuarfiup attaveqarfii Kalallit Nunaanni, nunanilu allani saaffiginissaannut ikiuuttoqarsinnaavoq.

Tuluit oqaasii aatsitassarsiorfinni atugaapput

Aatsitassanik Ilinniarfiup pingaartippaa tuluit oqaasii qaffasissumik atorsinnaassagitit suliffimmut naleqquttumik. Qaarusummi sulisutut ilinniassaguit imaluunniit sanaartornermik maskiinanik ingerlatsisutut ilinniassaguit, sulitillutit tuluit oqaasii atortarnissaat paasisinnaanerilu pisariaqassaaq. Qaarusummi sulisut nunanit tamalaaneerput aamma tuluit oqaasii sulinermut tunngasuni atugaapput, taamaattumik sillimaniarnermut atatillugu kikkut tamarmik aatsitassarsiorinnut attuumassuteqartunik suliallit tuluit oqaasiinik atuisinnaapput. Maskiinat ilitsersuutaat aamma innersuussutaat amerlanerit tuluttut oqaasertaqarput. Maskinanik ingerlatsisut aatsitassarsiornermik suliallit angisoorsuit attaveqarfigisassagitit qularnanngilaq. Aatsitassarsiorfinnik pilersitsinerni toqqaannartumik toqqaannanngikkaluamillu attuumassuteqartuni.

Sillimaniarneq pitsaanerpaaq pingaartinneqarpoq

Aatsitassanik Ilinniarfimmi sillimaniarnermik ilinniartitsineq qaffasinnerpaaffissaminiippoq. Sanaartornermik qaarusunnilu sulineq, nalinginnaasumik suliffeqarfinni ulorianassusilinni sulinertut eqqartorneqartarput. Taamaattumik nunat tamalaat akornanni sillimaniarneq pillugu pikkorissarnerit akuerisaasut arlallit aqqusaassavatit angusiffigalugillu - aatsaat tamakku angugukkit kisimiissinnaalissaatit. Ilinniagassavit pingaarnersaraa imminut suleqativillu paarinissaat aamma pisut aalajangersimasut arlaanni ajornartoriutaasinnaalersunik naliliisinnaanerit.

Sisimiuni ilinniarneq sunngiffimmilu periarfissat pitsaassuit

Ilinniarfiup pitsaasup tunngavigaa angusaqarusulluni ataatsimoorluni pikkoriffinnik ineriartortitsinissamut periarfissaqarneq. Atuarfimmi ulluinnarni atuartitsinerup saniatigut lektiecafe neqeroorutaavoq (ikiorteqarluni ilinniagassalerineq), ilinniartup piginnaanngorsaqqinnissa anguniarlugu neqeroorutini ilaasoq. Cafe aatsaat nal. 22 matusarpoq tamaani teknologi nutaajunerpaaq atorneqarsinnaavoq.

Ilinniarnivit nalaani (Sisimiuneersuunngikkuit) illoqarfimmi kolligiat ineerartaasa arlaanni ineqassaatit. Timigissartuarnissaq pingaaruteqarpoq taamaattumik timersorneq atuartitsinermi ilinniagassat ilagaat, tamatumuna saniatigut tumersortartut sunngiffimmi Sisimiut timersortarfianni nukittorsarnissaninnut aamma silami periarfissaqarluarput.