Aatsitassalerinermik Ilinniarfiup neqeroorutingaa nutaarluinnaq pissanganarluinnartorlu ilinniarfik ilinniartitsilluartunik ilinniartitsisulik, siunertaqartoq Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornerup nutaarluinnaap ingerlanneqarnissaanut tikkuussisuusumik tassa Aatsitassarsiornermut iluani. Aammattaaq ilinniarfiup neqeroorutigai pikkorissarnerit assigiinngitsut naleqqussarneqarsimasut aatsitassarsiornerup iluani.

Aatsitassarsiornermik Ilinniarfiup neqeroorfingaatit periarfissillutit, siunissamik peqataalernissarnik, Kalaallit Nunaat nutaap ingerlanissaanut. Malingassiuisutut aatsitassarsiornerup aqqani ilinniarsinnaavatit soorlu Maskinentrepre­nør immaqaluunniit Qaartitserisartoq (Minesvend) pinngortitarsuup pissarititai atorlugit aqqutissiuisutut aatsitassarsiornikkut ilaalerit. Ilinniangaq nunarsuarmut tamanut ammaassisuusinnaavoq suliffissaqarniarniarnerup aqqani. Itinerusumik aaliangersimasup ilinniakkap tungaasigut ilinniaqqissanguit pikkorissarlutilluunnit periarfissqalerputit.

Qaarsummi sulisutut maskiinamik ingerlatsisutullu ilinniarneq

Ilinniarfissaq nutaaq pissanganartoq

Aatsitassanik ilinniarfimmi ilinniagassaq nutaaq pissanganartoq, pitsannik ilinniartitsisulik neqeroorutigaarput. Ilinniarneq Kalaallit Nunaanni aatsitassat aallaavigalugit inuussutissarsiorfiit nutaat pilersinnissaannut toraagaqarpoq.

Inussutissarsiummik Ilinniagaq nutaaq

Sisimiuni, Kalaallit Nunaanni illoqarfiit ilinniartoqarfiit pitsaanersaanni, neqeroorutigaarput ilinniarnermik pimoorussineq aamma ilinniartutut inuuneq pissanganartoq. Ilinniartitsinermi atugassat pitsaaapput illoqarfiullu neqeroorutai ikinngutit nutaat ilagalugit nuannersunik misigisassaqartitsipput. Suliamut piginnaasatigut piumasaqaatit qaffasippput, saniatigut inuk tamakkiisumik pissusissamisoortumik anguniagarqarluni unuussutissarsiuummik ilinniassaaq. Piginnaasat ineriartortikkumallugit ilinniartitsisut ilinniartullu suleqatigiissapput.

Sanaartornermi maskiinanik ingerlatsisoq sulerisuugami?

Takorloorsinnaaviuk aqqusernit, umiarsualiviit imaluunniit timmisartoqarfiit sanllugit aallartinneranni bulldozersuarmik aqullutit? Taava Sanaartornermi maskiinanik ingerlatsisutut ilinniarneq ilinnut naleqquppoq. Sanaartornermik maskiinanik ingerlatsisutut ilinniarnerup imarai:

  • Sanaartornermi maskiinat assigiinngitsut sananeqarnerinik aamma atorfissaannik ilisimasaqarneq.
  • Kalaallit Nunaanni sanaartornermik pissutsit ilitsersuussutigineqarnerat
  • Sanaartornermi periutsit soorlu nunagissaanerit, aqqusinernik aamma erngup aqqutissaannik sanaartoriaatsit.

Qaarusummi sulisoq sulerisarami?

Kalaallit Nunaanni siunissamik tunngavileeqataarusukkuit nunap pisuussutaanik qalluinermi, pikkorinnerit isumatusaarnerillu atorlugit qaarusunni aatsitassanik piiaanerni sulisussatut piukkunnarputit. Qaarusummi sulisutut ilinniarnerup imaraa:

  • Aatsitassanik piiaaffissanik nutaanik ujaasineq.
  • Nunap iluani qaasusuliornerit.
  • Aatsitassarsiorfinni ammaannartuni maskiinarsuarnik sulineq.

Ilinniarneq

Ilinniarneq ukiuni marlunni ilinnirfimmi atuarneruvoq, ukiuni marlunni suliffimmi sungiusarnermik malitseqartoq. Ilinniarneq naammassineqassaaq inaarutaasumik misilitsinnermik. Ukiuni siullerni marlunni ilinniarneq Sisimiuni ingerlanneqassaaq. Ukioq siulleq ilinniartut ataatsimut atuassapput. Ukiup aappaanni ilinniagassaq toqqakkat aallartissavat; Sanaartornermi Maskiinanik ingerlatsineq imaluunniit Qaarusummi Sulisutut ilinniarneq.

Ilinniarfimmi ukioq siulleq ataatsimut atuartitsissutit ingerlanneqassapput, suliamik ilinniarneq, sanaartornermik aamma maskiinanik ilinniarneq. Ilinniarnerup ukiuata aappaani ataatsimut atuartitsinerup imaraa, suliamut tunngasumik iinniarneq aamma sanaartornermik ilinniarneq, ilinniagaq sorleq aallartinnerit apeqqutaatillugu sanaartornermut tunngasumik ilaneqassapput.

Piumasaqaatit

Meeqqat atuarfianni tuluit oqaasiinik, matematik, qallunaatut aamma fysikimi soraarummeersimaneq piumasaqaataavoq, tuluit oqaasii aamma matematikkimi karakterit pitsaasut iluaqutaassapput. Ilinniarnerup aallartinnginnerani 16´inik ukioqalereersimassaatit. Biilinik ingerlatitsinissamut allagartaqanngikkuit, sulliffimmik sungiusarlutit aallartinnissat sioqqullugu peqalernissat isumagissavarput. Timivit atorluarsinnaanissaa kissaatiginarpoq.

Ilinnut aamma piumasaqaateqarpugut

Qaffasissumik anguniagaqarneq siornatigut ilinniakkamik karakterinut annikitsuinnarmik piumasaqaateqarpoq. Kisianni ilinnut piumasaqaatigaarput angerlarsimaffiit qimallugu aallarnissannut piareersimasutit aamma sutigut tamatigut ilinniakkamut tunniusimanissat. Ilinniartitsinermi malinnaanissat aamma sammisani allani atuarfik ilinniartutullu inuuneq qitiutillugit pingaarnerpaajtissagakkit.

 Tuluit oqaasii aatsitassarsiorfinni atugaapput

Aatsitassanik Ilinniarfiup pingaartippaa tuluit oqaasii qaffasissumik atorsinnaassagitit suliffimmut naleqquttumik. Qaarusummi sulisutut ilinniassaguit imaluunniit sanaartornermik maskiinanik ingerlatsisutut ilinniassaguit, sulitillutit tuluit oqaasii atortarnissaat paasisinnaanerilu pisariaqassaaq. Qaarusummi sulisut nunanit tamalaaneerput aamma tuluit oqaasii sulinermut tunngasuni atugaapput, taamaattumik sillimaniarnermut atatillugu kikkut tamarmik aatsitassarsiorinnut attuumassuteqartunik suliallit tuluit oqaasiinik atuisinnaapput. Maskiinat ilitsersuutaat aamma innersuussutaat amerlanerit tuluttut oqaasertaqarput. Maskinanik ingerlatsisut aatsitassarsiornermik suliallit angisoorsuit attaveqarfigisassagitit qularnanngilaq. Aatsitassarsiorfinnik pilersitsinerni toqqaannartumik toqqaannanngikkaluamillu attuumassuteqartuni.

Sillimaniarneq pitsaanerpaaq pingaartinneqarpoq

Aatsitassanik Ilinniarfimmi sillimaniarnermik ilinniartitsineq qaffasinnerpaaffissaminiippoq. Sanaartornermik qaarusunnilu sulineq, nalinginnaasumik suliffeqarfinni ulorianassusilinni sulinertut eqqartorneqartarput. Taamaattumik nunat tamalaat akornanni sillimaniarneq pillugu pikkorissarnerit akuerisaasut arlallit aqqusaassavatit angusiffigalugillu - aatsaat tamakku angugukkit kisimiissinnaalissaatit. Ilinniagassavit pingaarnersaraa imminut suleqativillu paarinissaat aamma pisut aalajangersimasut arlaanni ajornartoriutaasinnaalersunik naliliisinnaanerit.

 Ilinniarneq siunissamut toqqissisimasumut matuersaat

 Neqeroorfigaatsigit siunissami Kalaallit Nunaannik nutaamik sanaqataanissamik. Aatsitassarsiornerup iluani maligassiortut Sanaartornermi Maskiinanik ingerlatsisut imaluunniit Qaarusummi sulisutut. Siunissami nunatta aatsitassanik pisuussutaanik atuinermi aqqutissarsiuusseqataasinnaavutit.

 Anguniakkat

Aatsitassanik Ilinniarfimmi ataatsimoorluta qaffasissumik anguagaqarpugut. Inuussutissarsiummik ilinniartitsineq inuussutissarsiut sungiusarfissat kingornalu suliffissat qanimut suleqatigalugit ingerlanneqassaaq. Pitsaanerpaanik periarfissaqarputit aallaqqaataanit aallartilluaqqullutit. Suulluunniit piginnaanngosarninnut aamma ilinniarninnut iluaqutaasinnaasut atuarfiup tunniussinnaasaasa atornissaannut periarfissaqassaatit. Nunat tamalaat akornanni pappiaqqat ilinniakkamik ingerlatsinissamut piginnaatitsissutit tamaasa pisinnaagitit anguniarparput. Taakkuusinnaapput aamma nunarsuarmi matunik ilinnut ammaassisut. Ilinniaqqikkusukkuit imaluunniit ilinniakkavit uppernarsaataannik perusukkuit, fagit ilinniartitsiffiusimasut tamaasa soraarummeerfiginissaat periarfissaraat. Ilinniakkamik naammassinnikkuit pikkorissarnissamut ilinniaqqinnissamullu periarfissaqarputit Skandinaviami Skotlandimi imaluunniit Canadami nunanit tamalaaneersut ilagalugit.

Pissutsit aallavigalugit ilinniarneq

Aatsitassanik Ilinniarfiup siunertaraa inuit aatsitassarsiorfinni piiaanermi sanaartornernilu sulisinnaangornissaanik ilinniartitsineq. Tamanna ingerlanneqassaaq ilinniarnermi pissutsit piviusut aallaavigalugit ilinniartitsinikkut. Suliffimmik sungiusarfissamik pisariaqartitsisoqartillugu atuarfiup attaveqarfii Kalallit Nunaanni, nunanilu allani saaffiginissaannut ikiuuttoqarsinnaavoq.

Sisimiuni ilinniarneq sunngiffimmilu periarfissat pitsaassuit

Ilinniarfiup pitsaasup tunngavigaa angusaqarusulluni ataatsimoorluni pikkoriffinnik ineriartortitsinissamut periarfissaqarneq. Atuarfimmi ulluinnarni atuartitsinerup saniatigut lektiecafe neqeroorutaavoq (ikiorteqarluni ilinniagassalerineq), ilinniartup piginnaanngorsaqqinnissa anguniarlugu neqeroorutini ilaasoq. Cafe aatsaat nal. 22 matusarpoq tamaani teknologi nutaajunerpaaq atorneqarsinnaavoq.

Ilinniarnivit nalaani (Sisimiuneersuunngikkuit) illoqarfimmi kolligiat ineerartaasa arlaanni ineqassaatit. Timigissartuarnissaq pingaaruteqarpoq taamaattumik timersorneq atuartitsinermi ilinniagassat ilagaat, tamatumuna saniatigut tumersortartut sunngiffimmi Sisimiut timersortarfianni nukittorsarnissaninnut aamma silami periarfissaqarluarput.