Ilinniartut avatagiisaat atugarissaarnerannut, tunniusimanerannut ilinniarnerannullu pingaaruteqarluartunut ilaapput.

KTI-mi ilinniartut avatagiisaasa nuannersuunissaat kissaatigaarput, tamannalu ilinniartut ineqartinneqarneratigut ataatsimullu suliaqaqatigiisitsisarnikkut ilaatigut pilersinneqartarluni. Ilinniartut avatagiisaasa nuannersuunissaat anguniarlugu atuarfimmi aqutsisut, ilinniartut, atuarfimmilu sulisut peqatigiillutik anguniarneqartarluni.