KTI Klub Fastnøgle

KTI Klub Fastnøgle er en fritidsklub for KTI elever og kursister.

Hver torsdag aften mødes man i KTI Råstofskolens maskinhaller, og er med til forskellige reparations-aktiviteter.

KTI Klub Fastnøgle - giver viden om mekanik, reparation & samvær

Klubbens deltagere får grundig information og demonstration af maskinhallens værktøj samt en sikker og forsvarlig anvendelse. Klubbens faglærer og leder giver alle deltagere kyndig vejledning i korrekt udførelse af de forskellige reparationer.

KTI Klub Fastnøgle aftenarbejder

Elever har god fantasi angående reparationer. Ofte henter de materialer på Sisimiuts lokale skraldeplads, "Dumpen". Det kan være en brugt cykel, som mangler et nyt hjul for at blive køreklar. Eller de tager deres snescooter med hvis motoren eller kørebæltet går i stykker.

KTI Klub Fastnøglen demonstrerer reparation af diverse skader. Det eleverne lærer i klubben er vigtige den dag, de får motorhavari langt fra byen.

I tidens løb er mange andre ting blevet istandsat hos KTI Klub Fastnøgle: udendørs-grill, basketballnet, ski-cykel, styrketrænings-bænk eller bil- og bådmotor.

Reparationer kan vare mange klubaftener, giver elever god praktisk viden i baglommen, og et stærkt sammenhold med andre klubdeltagere.

KTI Klub Fastnøgle økonomi

Det er gratis at deltage. Eneste krav er at være aktiv i fællesskabet. KTI stiller en instruktør til rådighed: Knud Jakobsen, faglærer, KTI Råstofskolen. Han er ansvarlig for vejledning af al motor- og mekanik reparationsarbejde.

Økonomisk støtte gives kun for instruktøren af KTI Klub Fastnøglen.

Klubbens deltagere skaffer selv alle manglende materialer og udstyr for de ønskede reparationer.

Der tilbydes kaffe og kager i løbet af aftenen, ofte sponsoreret af lokale butikker.

KTI Klub Fastnøgle: Trivsel, Fællesskab & Faglighed

Klubbens mål er at styrke elev-sammenhold, og deres personlige og faglige udvikling.

KTI Klub Fastnøgle er et læringsrum med mulighed for at lære praktiske færdigheder. De forskellige arbejdsprojekter sker på tværs af alder og erfaring, og styrker elevernes sociale relationer.  

KTI Klub Fastnøgle styrker

Undersøgelser viser at deltagelse i fritidsfællesskaber øger chanchen for at fuldende en påbegyndt uddannelse.

Fritidsklubber fremmer den enkeltes elevs udvikling, trivsel og respekt, relationer, selvstændighed, læring og forståelse af arbejde i fællesskab med andre elever og voksne.

En fritidsklub bidrager med værdier som er positive for både lokalområde, kommune og samfund. Elever får færdigheder til stor gavn for de virksomheder hvor de skal være lærlinge. 

KTI Klub Fastnøgle information og kontakt

Spørgsmål eller information fås ved kontakt til:                               

Knud Jakobsen, faglærer, KTI Råstofskolen: knwi@kti.gl / +299 26 39 50