Råstofskolens 2 Erhvervsuddannelser

Råstofskolen tilbyder mulighed for at blive "Maskinentreprenør" eller "Minesvend", begge uddannelser varer 4 år. 2 års skolegang og 2 års  virksomhedspraktik.

Når praktikperioden er overstået skal eleven tage en eksamen - en Svendeprøve. Når Svendeprøven er bestået modtager eleven et Svendebrev og er derefter Faglært Minesvend eller Faglært Maskinentreprenør.

Hvis en ansøger til uddannelsen har brug for at forbedre et fag kan man kontakte Majoriaq. AEU (Anerkendt Erhvervsintroducerende Uddannelse) er for erhvervsuddannelser, og giver mulighed for at foredre karakterer i 4 fag: grønlandsk, engelsk, dansk og matematik. AEU består af del 1 og 2. Man skal bestå del 1 for at kunne starte del 2. Hvis en ansøger mangler at forbedre sin gennemsnit-karakter, er det muligt at tage enkelte fag.

Sunngu Her finder du ansøgningsskema til den uddannelse du ønsker at starte. Ansøgningen skal afleveres eller sendes til din lokale Majoriaq, hvis du bor i Grønland. Hvis du bor i Danmark kan man få hjælp fra vejlederne ved De Grønlandske Huseprh@sumut.dk.

USF (Uddannelsesstøtteforvaltningen) er stedet, hvor du kan søge om f.eks.hjælp til godstransport, bogtilskud og uddannelsesstøtte.

Kurser

Råstofskolen afholder en del PKU kurser, hvor ufaglærte ledige og ufaglærte ansatte kan lære nye færdigheder, og få større chance for at få et godt arbejde. Skolens kurser fokuserer på færdigheder indenfor råstof -, og anlægssektoren.

"Maskinfører Surface Mining" - giver internationalt sikkerheds-certifikat til 6 entreprenørmaskiner
"Maskinfører Opgradering" - giver ufaglærte arbejdere der har kørt med  maskiner i flere år mulighed for at få internationalt sikkerheds-certifikat 

"Rigging & Lifting" - kursisten modtager internationalt certifikat             

Kursisten lærer sikkert og forsvarligt at:                                               

  • Fastgøre gods/genstande i en løfte-krog 
  • Løfte materialer med stålkabler og jernbøjler
  • Flytte gods og materialer

"Borevognskursus" - Borevogn er en vigtig arbejds-færdighed i Grønland. Der bygges nye bygninger, nye havne og lufthavne. Kursisten lærer sikkert at:           

  • Bruge en borevogn                                                                                 
  • Sikker planlægning af fjeldboring for fjeld-sprængninger.

"Kerneboring" - Kerneboring er et vigtig arbejde som bruges af nye mine-selskaber. De bruger kerneboring når de undersøger Grønlands jord for nye mineraler. Kursisten lærer om:                                                                       

  • Efterforsknings-boring og om sammensætning af et boreprogram
  • Om grundlæggende dele af en kerneboremaskine
  • At arbejde med kerneboring - alene og på et hold af arbejdere 

"Sprængninsleder Teorikursus" (AMA Kursus)                                              Kursisten lærer sikkerhed og teori omkring udførelse af sprængninger i fjeld          Består man kursus, skal man arbejde 1 år som assistent for en sprængnigsleder Alle sprængninger nedskrives i en logbog. Efer 1 års sprængnings-arbejde kan    man ansøge Selvstyret om "Sprængningsleder Licens"