Brænder du for at være med til at skabe Grønlands fremtid med udvinding af under­grundens ressourcer? Hvis ja, så er Minesvend uddannelsen et godt valg.

Uddannelsen indeholder blandt andet:

  • Efterforskning i nye udvindingsområder
  • Fjeldboring og fjeldsprængning 
  • Brug af entreprenørmaskiner i åbne miner

Uddannelsen

Uddannelsen består af 2 år på skolen efterfulgt af 2 års prak­tikophold. Mester skal indstlile eleven til Svendeprøve før man deltage i den endelige eksamen. Når den er bestået, modtager eleven sit Svendbrev og er dermed  Faglært Minesvend.

Eleven studerer 2 år på Råstofskolen i Sisimiut. Skoleopholdets første år består af branchelære, fællesfag, anlægs - og maskinfag.

Det 2. år vælger eleven uddan­nelsesretning som Maskinentreprenør eller Mine­svend. 2. år undervises i branchelære samt entreprenør­fag afhængigt af uddannelsesretning.

Adgangskrav

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen i en­gelsk, matematik, dansk og fysik, helst med gode karak­terer i engelsk og matematik.
  • Du skal være fyldt mindst 16 år inden skolen begynder.
  • Hvis du ikke har kørekort tilbyder skolen at få kørekort in­den du begynder praktik 
  • Du skal være i god fysisk form.