Kan du se dig selv fører af store entreprenørmaskiner, mens du er i gang med at bygge en vej, havn eller lufthavn? Hvis ja, så er uddan­nelsen til Maskinentreprenør lige noget for dig.

Uddannelsen indeholder blandt andet:

  • Kendskab til brug og vedligholdelse af forskellige entreprenørmaskiner
  • Lære om bygge - og anlægsbranchens forhold i Grønland
  • Teori og praktik indenfor anlægsteknik som f.eks. byggemodning, vejanlæg og vandbygningsarbejder.

Uddannelsen

Uddannelsen består af 2 år på Råstofskolen efterfulgt af 2 års prak­tikophold. Det hele afsluttes ved "Indstilling til Svendprøve" hvorefter man kan tage eksamen og ved dennes beståelse modtage et Svendebrev.

Eleverne går 2 år på Råstofskolen i Sisimiut. Det første år er fælles for uddannelserne, og derefter vælger eleven uddan­nelsesretning enten som Maskinentreprenør eller Mine­svend.

I det første skoleår tager man fællesfag, branchelære, anlægs - og maskinfag. Under uddannelsens andet år branchelære samt entreprenør­fag afhængig af uddannelsesretning.

Adgangskrav

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen i en­gelsk, matematik, dansk og fysik, helst med gode karak­terer i engelsk og matematik.
  • Du skal være fyldt  16 år, inden skolen begynder.
  • Hvis du ikke har kørekort, tilbyder skolen mulighed for at tage det in­den eleven skal begynde i praktik.
  • Du skal være i god fysisk form.