Som smed arbejder du fortrinsvis med alle former for større og mindre konstruktioner i plade, rør og profiler i varierende tykkelser efter skitser, tegninger og forskellige standarder samt ved anvendelse af forskellige former for fremmedsproget instruktionsmateriale. Smed med specialet, vvs-energitekniker installerer og reparerer du centralvarme-, fjernvarme- og ventilationsanlæg i fx parcelhuse, ejendomskomplekser og fabriksbygninger. Som energitekniker kan du også udføre sanitetsarbejde i fx beboelsesejendomme. Du reparerer afløb og opsætter vaske, wc'er, skylleanlæg m.v. Du installerer også forskellige anlæg til vandbesparelse og anlæg, der udnytter vedvarende energi, fx solenergi. Vvs-energiteknikere etablerer og vedligeholder også bygas- og vandrørledninger og rørledninger til fjernvarme under gader og veje. Energiteknikere arbejder hos gas-, vand- og sanitetsmestre, hos kloakmestre, ved vandværker og elværker, i firmaer der arbejder med vedvarende energi samt i industrivirksomheder. Arbejdet foregår dels på værksteder, dels på byggepladser eller i eksisterende bebyggelser.

Uddannelsen:

  1. Eleverne starter i praktik eller på Den Lokale Erhvervsskoles introduktionsforløb.
  2. Derefter starter eleverne på Jern & Metalskolen´ s 1`ste brancheskoleophold af 8 ugers varighed.

Adgangskrav:

Man skal starte med søge om optagelse på uddannelsen hos Den Lokale Erhvervsskole eller gennem kommunens kultur undervisningsforvaltning (KUF) eller arbejdsmarkedskontoret.

Adgangskrav med 13 skala eksamensbeviser:
Folkeskolens 11. klasse med en eksamenskarakter på minimum 6 i dansk, 7 i matematik, 6 i fysik og 6 i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer.

Adgangskrav med ECTS-skala eksamensbeviser:
Folkeskolens 10. klasse med en eksamenskarakter på minimum E i dansk, D i matematik, E i fysik og E i engelsk eller tilsvarende kvalifikationer.

Det er en betingelse for at blive optaget, at eleverne har en praktikplads. Det er elevernes eget ansvar at finde en praktikplads, skolen og den lokale erhvervsskole er eleven behjælpelig med at finde en praktikplads.

Såfremt eleven ikke kan finde en praktikplads, kan eleven ansøge om skolepraktik.

Uddannelsesmodel:

Smed med specialet, vvs-energitekniker varer 4 år, hvoraf 55 uger foregår på skole.

1. år2. år3. år4. år
8121010105

Sådan er forløbet:

Smedeuddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. Skoleperioden i forbindelse med grundforløbet er på 8 + 12 uger, benævnt GF1 og GF2. De 4 skoleperioder på hovedforløbet er på sammenlagt 35 uger. Benævnt H1, H2, H3 og H4.

Skoleuddannelsen:

Jern & Metalskolen gennemfører GF1 og GF2 inden for Smed med specialet, vvs-energitekniker, medens der for den øvrige del af uddannelsen er lavet en samarbejdsaftale med Ålborg Tekniske skole.

Fag under skoleforløbet:

På grundforløbet har du bl.a. områdefag som: Maskin og værktøjskendskab, Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning i rustfri stål (nikkelkursus), Termisk sammenføjning og Fremstilling af emner. I hovedforløbet grundfagene Dansk, Naturfag, Samfundsfag, Produktudvikling, produktion og service, Materialeforståelse samt Engelsk. Områdefagene Afkortning og tildannelse, Termisk sammenføjning, Maskinel og manuel bearbejdning, Måleteknik, Tegningsforståelse og dokumentation, Montage og installationsteknik samt Sammenføjningsteknik. Specialefagene som Svejse certificering. Installation af varmeproducerende anlæg, Projektering af varmefordelende anlæg, Styring og regulering, Fjernvarmeanlæg, Vandbehandling, Projektering af vandinstallationer, Rørinstallationer, Klimateknik, Industriventilation, Vedligeholdelse af ventilationsanlæg, Afløbssystemer.

Videreuddannelse:

Du kan alt efter speciale videreuddanne dig til installatør eller maskinmester.