KTI, Jern- & Metalskolen søger en værkstedsassistent til skibsmontør & klejnsmede uddannelsen

Indenfor uddannelser under fagområderne Håndværk og teknik, søges en værkstedsassistent. Arbejdet omfatter vedligeholdelse og reparation af tekniske udstyr og materiel, forskellige montageopgaver, klargøring til holdskift og efteruddannelses kurser, deltagelse i udvikling af udstyr til læringsaktiviteter og medvirke ved uddannelse af lærlinge samt afløser som skolepraktik instruktør. Vi forestiller os, at du har en uddannelse indenfor klejnsmed eller skibsmontør evt. suppleret med en videreuddannelse og har lyst til at samarbejde med afdelingens lærerteam, indenfor de skiftende udbud af uddannelser og kursusforløb. Det er et ønske - men ingen forudsætning at du har certifikat til gaffeltruck, kørekort B og C. Kendskab til Microsoft Office. Dobbeltsproget - grønlandsk / dansk - er at foretrække.

Ansøgningsfrist: 30. september 2021.

Tiltrædelsesdato: 1. oktober 2021 eller efter aftale.

 

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig:

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til Uddannelseschef Ole Pedersen på telefon +299 348600 eller e-mail ojp@kti.gl. Se også vores hjemmeside på www.kti.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at sende trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.