KTI, Jern- & Metalskolen søger to faglærere til Elektriker uddannelsen

Er du klar til nye udfordringer og vil du have en oplevelse for livet?

Så skal du være Tech College Greenland´s nye undervisere og kollegaer på elektrikeruddannelsen i Nuuk.

Vi søger2elektrikere eller installatører med lyst til at undervise fremtidens elektrikere og give dem en personlig og faglig ballast. Undervisere der har evnen til at fange og engagere vores elever og kursister. Og gode kollegaer der er engageret, teamorienteret og udadvendt.

Opgaver:

Skal sammen med dine kolleger planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisningen på uddannelsen. Vi udbyder grundforløb og hovedforløb H1 i faget her i Grønland. Det videre skoleforløb tager eleverne til Danmark og derfor foregår undervisningen hovedsageligt på dansk.

Du bliver en del af en skole, der imødekommer de ønsker og behov, som vi ser på det grønlandske arbejdsmarked og blandt dem, der søger uddannelse.

Elektrikeruddannelsen på KTI drives af engagerede kolleger. I teamet har vi fokus på at skabe en rød tråd i undervisningen og sikre, at alle lever op til en meget høj undervisningsstandard. Vi brænder for, at vores elever flytter sig fagligt mest muligt, tror på sig selv og lykkes i livet.

Profil:

Vi forventer, at du:

 • har en uddannelse som elektriker, installatør eller tilsvarende dokumenterede kvalifikationer, der har relevans for elektrikeruddannelsen

 • har interesse for at undervise og vejlede, og har lyst til at dele din viden med eleverne

 • er rimelig fortrolig i omgang og anvendelse af digitale medier

 • har kendskab til love og regler i faget– og er interesseret i at holde dig opdateret

 • gerne erfaring med netværk og alarmer

 • som fagperson er fagligt og teknisk nysgerrig

 • som person er udadvendt, udviklingsorienteret og har lyst til sammen med teamet at give den gas for at levere KTI´s kerneopgave: Den bedste undervisning til elever og kursister

Du skal gerne have flere års relevant erhvervserfaring inden for faget.  

Vi tilbyder:

KTI tilbyder dig en arbejdsplads med gode rammer for udvikling, personligt som fagligt. Hvor vi er tilgængelige for hinanden i hverdagen og arbejder sammen om at levere den undervisning, der tiltrækker, motiverer og fastholder elever.

Som ny lærer vil du få hjælp og støtte af erfarne kolleger, og som en del af din kompetenceudvikling betaler vi for, at du får en pædagogisk grunduddannelse (PG), som foregår i arbejdstiden og ofte i andre byer på kysten i Grønland. Uddannelsen giver samme kompetencer som den danske PG.

Ansøgningsfrist:30. septemer 2021.

Tiltrædelsesdato: 1. oktober 2021 eller efter aftale.

Vi ønsker, at ansættelsesforholdet indledes med en 3 måneders prøvetid.


Løn- og ansættelsesforhold:Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig:

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til Uddannelseschef Ole Pedersen på telefon +299 348600 eller e-mail ojp@kti.gl. Se også vores hjemmeside på www.kti.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at sende trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

KTI - Tech College Greenland er den Grønlandske tekniske skole. Vi udbyder uddannelser i flere retninger, Nuuk afdeling - Auto, Marine, skibsmontør, smed, terminal og elektrikeruddannelserne. Sisimiut afdeling – Bygge og anlægs, råstofuddannelserne. Desuden er GUX Sisimiut en del af KTI

Nuuk er hovedstaden i Grønland, vi er ca. 18.800 indbyggere. Her er alt hvad livet kan begære, biograf/ kulturhus, caféer /restauranter og svømmehal. Masser af fritidsaktiviteter, moderne folkeskoler og dagtilbud. Alt hvad en moderne hovedstad tilbyder og så har vi en enestående og ubeskrivelig natur lige i baghaven.

 
 

KTI, Saviminilerinermik Ilinniarfik Innaallagisserisutut Ilinniartitaanermut innaallagialerinermik ilinniartitsisussanik marlunnik pissarsiorpoq

UNAMMINARTUNUT NUTAANUT PIAREERSIMAVIT AAMMA INUUINNI NUANNERNERPAAMIK MISIGISAQARUSUPPIT?

TAAMAAPPAT TECH COLLEGE GREENLANDIMI NUUMMI INNAALLAGIALERISUTUT ILINNIARTITSISUNNGUSSAATIT AAMMA SULEQATIGILISSAVATSIGIT.

Innaallagialerisumik imaluunniit installatørimik pissarsiorpugut siunissami innaallagialerisunngortussanik ilinniartitserusuttumik aamma inuttut suliatigullu piginnaaneqartilerlugit. Ilinniartitsisoq ilinniartutsinnik aamma pikkorissartitatsinnit malinnaatitsisinnaasoq aamma pimoorussititsisinnaasoq. Suleqat pimoorussisoq, suleqatigiinnik soqutiginnittoq aamma qanilaartoq.

Suliassat:

Suleqatitit suleqatigalugit ilinniartitaanermi ilinniartitsineq pilersaarusiussavarsi, ingerlatissavarsi, nalilersussavarsi aamma ineriartortillugu. Fagimi tunngaviusumik ilinniartitsineq aamma ilinniarnerup pingaarersaa H1 maani Kalaallit Nunaanni ingerlattarparput. Atuarnerup ingerlanerata sinnera ilinniartut Danmarkimi ingerlattarpaat taamaattumik ilinniartitsineq danskit oqaasii atornerullugit ingerlanneqartarpoq.

Atuarfimmi ilaalissaatit Kalaallit Nunaanni suliaqarfimmi aamma ilinniarnissamik qinnuteqaateqartut akornanni kissaatigineqartunit aamma pisariaqartitsinneqartunit naammassinnittumi.

Innaallagisserisutut ilinniartitaaneq KTI-miittoq suleqatigiinnik pimoorussisunit ingerlanneqarpoq. Suleqatigiinni qitiutipparput atuartitsinermi ataqatigiissitsinissaq aamma qulakkiissallugu kikkut tamarmik atuartitsinermi qaffasissumik atuartitsisarnissaat. Ilungersuutigaarput ilinniartuutitta suliatigut sapinngisamik annertunerpaamik siuariartornissaat, imminnut upperinissaat aamma inuunerminni iluatsitsinissaat.

Ilisarnaat:

Naatsorsuutigaarput illit tassaassasutit:

 • innaallagisserisutut, installatøritut ilinniarsimasoq imaluunniit uppernarsaatitalimmik pisinnaasalik, innaallagisserisutut ilinniartitaanermut tulluartumik

 • atuartitsinermi aamma ilitsersuinermik soqutigisaqartoq aamma illit kissaatigaat ilisimasannik ilinniartunut ingerlatitseqqinnissat

 • atortunik digitaliusunik suliaqarnermi aamma atuinermi naammaginartumik piginnaasalik

 • ilinniakkami inatsisinik aamma maleruaqqusanik ilisimasalik aamma malinnaanissamut soqutigisaqartoq

 • netværkinik aamma kalerrisaarutinik ilisimasaqarneq iluaqutaassaaq

 • inuttut taamatut suliaqartutut suliatigut aamma teknikimut alapernaattoq

 • inuttut qanilaartoq, ineriartortitsinermik soqutigisaqartoq aamma suleqatigiit suleqatigalugu piumassuseqartoq KTI-p tunngaviusumik suliassaanik kivitseqataarusuttoq: Atuartitsineq pitsaanerpaaq ilinniartunut aamma pikkorissartunut.

Illit fagimi ukiuni arlalinni tulluartumik suliaqarnermik misilittagaqaruit iluaqutaassaaq.

Uagut neqeroorutisaavut:

KTI-it ilinnut neqeroorutigineqarpoq suliffik inuttut taamatullu suliatigut ineriartornissamut killiliussat pitsaasut. Tassani ulluinnarni immitsinnut qanippugut aamma atuartitsineq orniginartoq, kajumilersitsisoq aamma ilinniartut ilinniartuuinnarnissaannik angusaqarniarneq suleqatigiissutigalutigu.

Nutaajullutit ilinniartitsisunngoruit suleqativit misilittagaqartut ikiussavaatit aamma tapersersussavaatit, piginnaasavit ineriartortinneqarnerannut ilanngullugu pædagogikkimi tunngaviusumik ilinniagaq (PG) uagut akilissavarput, tamanna sulinerup nalaani ingerlanneqartarpoq aamma akuttunngitsumik Kalaallit Nunaata sineriaani illoqarfinni allani ingerlanneqartarpoq. Ilinniartitaanermi piginnaasat Danmarkimi PG-misut ittut anguneqartarput.

Qinnuteqarnissamut killigititaq: 30. september 2021.

Ulloq sulilerfissaq: 1. oktober 2021 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

Kissaatigaarput atorfininneq qaammatini pingasuni misileeqqaarnermik aallartinneqassasoq.

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut: Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput. Najugaq:Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.
 

Paasissutissat amerlanerusut Ilinniartitaanermut Pisortamut Ole Pedersenimut oqarasuaammut +299 348600 -mut sianerluni imaluunniit e-mailikkut ojp@kti.gl saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput. Aammattaaq nittartagaqarput takuneqarsinnaavoq: www.kti.gl.

 Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut Sermitsiap sulisussarsiorfiatigut “Qinnuteqaat nassiuguk” toorlugu nassiutikkit.

E-mailikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTI - Tech College Greenland tassaavoq Kalaallit Nunaannit Teknikkimik Ilinniarfik. Neqeroorutigisavut tassaapput ilinniartitaanerit arlalinnik sammivillit, Nuummi innikkoortortaqarfik – Biililerineq, Atuuteralaat, Skibsmontør, Saffiooq, Quersualerisoq assartuisartoq aamma Innaallagisserisutut ilinniartitaaneq. Sisimiuni immikkoortortaqarfik – Sanaartornermik Ilinniarfik, Aatsitassalerinermik ilinniartitaanerit. Tamatuma saniatigut GUX Sisimiut aamma KTI-mut ilaavoq

Nuuk Kalaallit Nunaanni illoqarfiit pingaarnersaraat tamaani innuttaasuusugut 18.800-it missaanniippugut. Tamaani inuunermi ornigineqartut tamarmik pigineqarput filmertarfik/kulturip illorsua, Cafét / neriniartarfiit aamma Naluttarfik. Sulinngiffimmi sammisassarpassuit, meeqqat atuarfii nutaaliat aamma ulluunerani paaqqinnittarfiit. Illoqarfimmi pingaarnermi nutaaliaasumi neqeroorutigineqarsinnaasut tamaasa, taamatuttaaq pinngortitarsuaq pinneqisoq silatinnguatsinniippoq.