GENOPSLAG

KTI, Jern- og Metalskolen i Nuuk søger to engagerede faglærere som vil være med til at uddanne unge og voksne inden for skibsmontør området. I skal sammen med de øvrige lærere tilrettelægge elevernes uddannelsesforløb med sigte på at uddanne dygtige og kvalificerede skibsmontører.

Tiltrædelsesdato: 1. februar 2020 eller efter aftale.

Kalaallit Nunaanni Teknikkimik Ilinniarfik (KTI) varetager uddannelser indenfor EUD (Jern- og Metalskolen) i Nuuk, samt EUD (Bygge- og Anlægsskolen), Råstof og Gymnasiet (GUX) i Sisimiut).

Vi søger medarbejdere, der

  •           er uddannet skibsmontør eller tilsvarende, eventuelt med relevant videregående uddannelse
  •           har PC kørekort eller kendskab til IT på tilsvarende niveau og har erfaring med AutoCAD
  •           har minimum 5 års relevant erhvervserfaring som kan dokumentere dit faglige og teoretiske niveau
  •           har lyst til at undervise unge og voksne, er teamorienteret og indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med kolleger om løsning af undervisnings- og udviklingsopgaver af faglig og pæ­dagogisk karakter indenfor grundforløbet, hovedforløbet og skolens udbud af kursusforløb
  •           pædagogisk grunduddannelse

 

Vi tilbyder

  •           et job med udfordringer og et team der lægger vægt på dialog og samarbejde
  •           en uddannelsesinstitution i rivende udvikling
  •           et godt arbejdsmiljø med engagerede kolleger
  •           fuldtidsansættelse og pædagogisk grunduddannelse (PG).
  •           Efteruddannelse.

Ansøgningsfrist: 8. januar 2020.

 

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

1 med bolig:

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op til ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

1 uden bolig:

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til Uddannelseschef Ole Pedersen på telefon +299 348600 eller e-mail ojp@kti.gl. Se også vores hjemmeside på www.kti.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at sende trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.