KTI, Jern- & Metalskolen søger en faglærer til Marine- og Snescooter mekaniker uddannelsen

KTI, Jern- og Metalskolen i Nuuk søger en engageret faglærer som vil være med til at uddanne unge og voksne inden for marine- og snescootermekaniker området. Du skal sammen med de øvrige lærere tilrettelægge elevernes uddannelsesforløb med sigte på at uddanne dygtige og kvalificerede marine- og snescootermekanikere.

Tiltrædelsesdato: 1. februar 2020 eller efter aftale.

Kalaallit Nunaanni Teknikkimik Ilinniarfik (KTI) varetager uddannelser indenfor EUD (Jern- og Metalskolen) i Nuuk, samt EUD (Bygge- og Anlægsskolen), Råstof og Gymnasiet (GUX) i Sisimiut).

 

Vi søger medarbejdere, der

  •           er uddannet automekaniker, marine- og snescootermekaniker eller relevant videregående uddannelse
  •           har minimum 5 års relevant erhvervserfaring som kan dokumentere faglige og teoretiske niveau
  •           har lyst til at undervise unge og voksne, er teamorienteret og indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med kolleger, om løsning af undervisnings- og udviklingsopgaver af faglig og pædagogisk karakter indenfor grundforløbet, hovedforløbet og skolens udbud af kursusforløb
  •           pædagogisk grunduddannelse

 

Vi tilbyder

  •           et job med udfordringer og et team der lægger vægt på dialog og samarbejde
  •           en uddannelsesinstitution i rivende udvikling
  •           et godt arbejdsmiljø med engagerede kolleger
  •           fuldtidsansættelse og pædagogisk grunduddannelse (PG).
  •           Efteruddannelse.

Ansøgningsfrist: 7. januar 2020.

 

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig:

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til Uddannelseschef Ole Pedersen på telefon +299 348600 eller e-mail ojp@kti.gl. Se også vores hjemmeside på www.kti.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at sende trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.