KTI Råstofskolen Borevognkursus

Qillerinermut PikkorissarneqBorevognkursus

Kursus med 120 lektioner – du lærer:

  • At bruge en borevogn
  • Sikker planlægning af fjeld-boring for fjeld-sprængninger 

Kursus undervises på dansk/grønlandskeksamen er på dansk

Sap. ak. pingasut pikkorissarneq/ 3 ugers kursus

Kursustype:  PKU

PKU dækker kursus-ophold og undervisning

-Arbejdsledige ufaglærte tilmeldes af Majoriaq

-Arbejdsledige ufaglærte får kursusgodtgørelse af Majoriaq

-Ufaglærte i arbejde: tilmeldes af arbejdsgiver

     -arbejdsgiver betaler løn under kursus

     -arbejdsgiver modtager kursusgodtgørelse

Faglærte arbejdere:  deltager når plads haves

    - faglærte modtager ikke kursusgodtgørelse

Borevognkursus

Kursusbevis giver mulighed for arbejde hos entreprenør-virksomheder, på byggepladser,  arbejde ved udvidelse af lufthavne og havne. Eller arbejde i miner.

KTI Råstofskolen bruger boreudstyr fra Canada, Norge og Sverige. Med dit bevis kan du søge internationalt arbejde.

Borevognkursus - du lærer om:

  • Arbejde med borevogn: teori og praktik
  • Boreplaner: bore- og sprængnings-mønstre
  • Nøjagtig boring
  • Borearbejde: sikkerhed under sprængninger
  • Personlig sikkerhed & personlige værnemidler 

 Paasissutissat / Information:  https://www.kti.gl/da/uddannelser/raastof